Jačanje sistema podrške osobama sa invaliditetom

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i jačanje sistema podrške u lokalnim zajednicama, teme su seminara održanog u Hotelu „Jezero“ na Borskom jezeru. – Srbija je tek na početku ovog važnog puta, a opština Bor jedan od pozitivnijih primera – istaknuto je na skupu kome su prisustvovali zamenik Zaštitnika građana, predstavnici organizacija koje se bave položajem osoba sa invaliditetom, predstavnici borske lokalne samouprave i osobe sa invaliditetom.

SRBIJA, BOR – Jačanje sistema podrške osobama sa invaliditetom jedno je od važnih pitanja koje se sve češće razmatra kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou. Srbija je, po mišljenju stručnjaka, na početku i mnogo tek treba uraditi kako bi život osoba sa invaliditetom bio kvalitetniji i lakši. Radi unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Hotelu „Jezero“ na Borskom jezeru organizovn je seminar kome su prisustvovali zamenik Zaštitnika građana, predstavnici organizacija koje se bave položajem osoba sa invaliditetom, predstavnici borske lokalne samouprave i osobe sa invaliditetom.

„Treba ispravno primenjivati zakone. Zakon o socijalnoj zaštiti je potpuno jasan, možda nije dovoljan, sigurno se može razvijati, ali je dobar temelj. Tu su i Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i Zakon o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom, koji su takođe jasni i treba ih primenjivati. Potrebno je razviti i mehanizme u lokalnoj samoupravi koji će se primenjivati, pa će i život osoba sa invaliditetom biti kvalitetniji“ – istakao je dr Goran Bašić, zamenik Zaštitnika građana.

Osim prevazilaženja socijalnih i arhitektonskih barijera, neophodno je realizovati proces deinstitucionalizacije, kojim bi se osobe iz institucija vratile u zajednicu i nastavile normalnan život i rad sa drugim ljudima.

„Deinstitucionalizacija je komplikovan proces za koji je potrebna dobra priprema i o kome je neophodno da se više zna. Zadatak nam je da pomognemo institucijama da shvate kakav ih posao očekuje kada je u pitanju prijem ljudi koji su živeli i koji još žive u institucijama. Neophodno je znati i kakvi servisi podrške treba da postoje, da bi se ljudima koji imaju te teškoće omogućilo da žive u lokalnoj zajednici“ – rekla je Marija Rauš, savetnik u Kancelariji visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih Nacija.

„Potrebna je velika podrška tim osobama koje su desetine godina provele u institucijama, odvojeno od zajednice. Pomoć je neohodna i njihovim porodicama, koje da su znale da se o njima staraju ti ljudi ne bi stigli do bolnica i domova, ali i zajednici i lokalnim samoupravama da bi mogle da finansiraju usluge koje su potrebne“ – naglasila je Snežana Lazarević iz Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom.

U opštini Bor intenzivno se radi na unpređivanju položaja osoba sa invaliditetom. Lokalna samouprava preduzela je određene korake u oblasti zaštite prava osoba sa invaliditetom, ali naporan rad tek predstoji.

„Bor je svakako jedan od pozitivnijih primera u Srbiji. Urađeno je mnogo toga, ali mnogo tek predstoji, postoje stvari koje treba uraditi i one koje treba doraditi. Što se tiče zapošljavanja osoba sa invaliditetom, mnoge su angažovane na javnim radovima, a to je samo deo onoga što je lokalna samouprava uradila u prethodnom periodu. Ne kažem da je to dovoljno, ali jeste pomak, i čak je i ovaj sastanak jedan korak ka tome da osobe sa invaliditetom dobiju više pažnje. U svetu tržišne ekonomije, gde je novac glavni pokretač svega, gde se briga o čoveku svela na minimum, treba formirati stabilan sistem koji će se poštovati“ – rekao je Saša Vukadinović, predsednik Opštine Bor.

Seminar o sistemu usluga i podrške osobama sa invaliditetom u lokalnoj zajednici, organizavali su Zaštitnik građana i Kancelarija visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih Nacija. Projekat je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Оставите одговор