Bar: Školovanje i posao najveći problemi osobama sa invaliditetom

BAR – Kako pripremiti i sprovesti kvalitetno istraživanje da li se i u kolikoj mjeri u praksi realizuju prava iz oblasti pristupačnosti, obrazovnog sistema, zdravstvene i socijalne zaštite, rada i zapošljavanja u Crnoj Gori osoba sa invaliditetom, teme su o kojima će biti riječi na pet okruglih stolova koji se ovih dana održavaju u barskom hotelu „Prinses“.

Organizovanje skupa u Baru jedna je od aktivnosti regionalnog projekta „Uspostavljanje balkanske nezavisne mreže invalida“, koju finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije EU u BiH, u trajanju od tri godine. Okrugli stolovi zamišljeni su kao mjesto okupljanja kompetentnih osoba, ali i svih zainteresovanih za položaj osoba sa invaliditetom. Ovo je i prilika da se učesnici detaljnije informišu o dostignućima u radu na desk-analizi crnogorskog zakonodavstva u oblastima pristupačnosti, obrazovnog sistema, zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanja – kaže predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore Nataša Borović.

Okosnicu projekta čini uspostavljanje nezavisne regionalne mreže organizacija osoba sa invaliditetom za usklađivanje i praćenje nacionalnih zakonodavstava su Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom i Evropskom strategijom za tu populaciju od 2010. do 2020. godine.

U Savezu paraplegičara smatraju da je ovo posebno značajno, imajući u vidu da je Crna Gora ratifikovala Konvenciju sa Opcionim protokolom još 2009. godine, a svoj prvi državni izvještaj trebalo je da podnese još u avgustu 2011.

Оставите одговор