Radno ugroženo 800.000 osoba sa invaliditetom

0

U Srbiji živi od 700.000 do 800.000 osoba sa nekom vrstom invaliditeta i one pripadaju jednoj od najugroženijih društvenih grupa, ocenili su domaći stručnjaci. Diskriminacija se najviše oseća u oblasti rada i zapošljavanja.

Pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Ljiljana Lončar rekla je da je zbog toga to telo i izradilo svoj prvi poseban izveštaj koji se bavi osobama sa invaliditetom, a koji će javnosti biti predstavljen 13. maja.

“Poverenica je prošle godine primila najviše pritužbi iz oblasti diskriminacije osoba sa invaliditetom koje su se, uglavnom, odnosile na oblasti društvenog života kao što su rad i zapošljavanje, pristup i korišćenje objekata i postupci pred organima javne vlasti”, rekla je Lončareva. Navodeći da je osobama sa invaliditetom otežan pristup radnom mestu jer postoji fizička prepreka, ona je istakla da im je problem i da se uopšte zaposle i dobiju radno mesto koje odgovara njihovim kvalifikacijama i sposobnostima.

Оставите одговор