Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa uključujući Rome kroz uvođenje raznovrsnih usluga u zajednici