Gradsko veće Subotica

Нагласак на (д)ефектологији

Удружење за ефектолошку подршку и едукацију ТЕДЕФ отворило је своја врата на адреси Николе Кујунџића 2 са циљем пружања стручне индивидуалне и групне подршке деци, младим и одраслим особама са инвалидитетом и њиховим породицама.