zdravlje

Rađanje

 Kako ću proći kroz porođaj sa mojim invaliditetom? Prirodno je da se osećaš anksiozno u vezi rađanja – bez obzira...