Tribine na temu programa i aktuelnih mera aktivne politike zapošljavanja u 2016