Svetsko prvnstvo u šahu za osobe sa fizičkim invaliditetom i rekovalescente