Škola za učenike oštećenog vida "Veljko Ramadanović"0