Republički i Pokrajinski šahovski turnir paraplegičara kvadriplegičara i drugih osoba sa invaliditetom