Pravila ponašanja

BONTON

Najosnovnije? Usredsredite se na osobu a ne na njen invaliditet. Pristojno je rukovati se sa osobom sa invaliditetom, pa čak i...