prava deteta

Прописи најсигурнија подршка

Како постојећим прописима нису регулисана ни питања у вези са критеријумима које треба да испуњава лични пратилац детета и ученика (стручна спрема, образовање, способности, личне карактеристике), нити цена рада личних пратилаца, Покрајински заштитник грађана – омбудсман мишљења је да би ова питања требало уредити прописима на државном нивоу.