New York

Google Glass menja život kvadriplegičara

“Mnoge osobe sa invaliditetom nisu u mogućnosti da podele svoje priče.”
– Dvadesetšestogodišnja kvadriplegičarka koristi Google Glass kako bi fotografisala, dobila uputstva I pretraživala web.
– Naočare je čine da se oseća više nezavisna
– Njena jedina zamerka? Trajanje baterija.