Konvencija za zaštitu prava slepih i slabovidih osoba