Katedra za hipoterapiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Udruženje „Hipotens“