„Jačanje organizacionih kapaciteta na lokalnom nivou za prevenciju institucionalizacije i deinstitucionalizacije“