"Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju"