Porodični predah smeštaj

UNAPREĐENJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE

Nova usluga socijalne zaštite – Povremeni porodični smeštaj – zamišljena je da olakša život roditeljima dece sa razvojnim problemima i invaliditetom. Na taj način roditeljima se omogućava odlazak na odmor bez dece ili čuvanje na po nekoliko sati kod obučenih hranitelja

Zahvaljujući projektu „Osnaživanje i kvalitetna inkluzija, kroz pomoć, informisanje i podršku samostalnom životu u lokalnoj zajednici“ koji realizuje Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom (OSI) Kragujevac sa partnerima – Centrom za razvoj usluga sociojalne zaštite „Kneginja Ljubica“ i Centrom za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac obezeđena je vredna didaktička oprema koja treba da olakša posao hraniteljskim porodicama za čuvanje dece sa razvojnim problemima i invaliditetom. Dr Milena Stojanović, predsednica Centra OSI nosilac je ovog projekta koji finansira Evropska unija.

-U fokusu je unapređenje usluge socijalne zaštite na nivou lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama, kao što je bila pandemija, ili neke druge vanredne situacije u široj zajednici, pošto je primećeno da se povećavaju potrebe za uslugama socijalne zaštite kod ranjivih grupa, počevši od dece sa smetnjama u razvoju, invaliditetom mladih i odraslih osoba sa invaliditetom. Usluga „porodični predah smštaj“ zvanični je naziv standardizovan u Zakonu o socijalnoj zaštiti, a mi smo ga kroz projekat zvali „predah hraniteljstvo“, kaže dr Stojanović. Korisnici su deca sa smetnjama u razvoju i mladi sa invaliditetom, a uslugu pružaju licencirane hraniteljske.

Odmor od dva meseca godišnje

Ova vrsta usluge predviđena je za period do 15 dana mesečno, odnosno ukupno 60 dana tokom godine i treba da pomogne porodici kada se nađe u kriznoj situaciji. Na primer, tokom pandemije bilo je porodica u kojem su obolela oba roditelja i trebalo je da budu smešteni u bolnicu, ali su odustali jer nisu imali kome da ostave dete sa smetnjama u razvoju ili sa invaliditetom. Upravo tada se i ukazala potreba za ovakvim vidom podrške, objašnjava autorka projekta dr Stojanović.

Osim biološkim porodicama koje imaju dete sa invaliditetom, ova usluga namenjena je i hraniteljskim porodicama koje se staraju o deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, koja nemaju biološke roditelje, ili su, nažalost, ostavljena. I hranitelji će tako imati mogućnost da predahnu, da uzmu kratak odmor kako bi otišli na letovanje ili zimovanje ili obavili neodložne poslove. Oni će moći da decu o kojoj brinu ostave drugoj hraniteljskoj porodici na nekoliko dana. Ovim projektom je inače planirano da se obuhvati dvadesetoro dece i mladih i deset specijalizovanih hraniteljskih porodica i sprovodi se trenutno samo na teritoriji Kragujevca.

Na pitanje da li može svako dete da bude korisnik usluge petnaestodnevnog „usvajanja“ ili višečasovnog odvajanja od porodice s obzirom da postoji široka lepeza mentalnih oboljenja i invaliditeta, naša sagovornica kaže da nema ograničenja u smislu vrste invaliditeta ili oboljena. U hraniteljskim porodicama već ima dece, recimo, sa autizmom i komplikovanim vrstama invaliditeta, hranitelji rade sa njima, primaju ih.

U biološkim porodicama, međutim, mora da postoji period prilagođavanja, da porodice upoznaju hranitelje. Uključeni su i stručnjaci iz te oblasti i postoje procedure koje moraju da se ispoštuju. Tu su i voditelji slučaja koji prate njihov boravak, smeštaj, kvalitet usluge, što znači da je sve pod kontrolom Centra za porodični seštaja i usvajanje.

Nepoverenje roditelja

Iako je uvođenje ove novine započeto na inicijativu svih ustanova socijalne zaštite koje su obavile sve neophodne pripreme i odabrali desetoro dece i isto toliko hraniteljskih porodica koje će biti obuhvaćene programom, roditelji su, po rečima zaposlenih u Centru za socijalni rad, prilično nepoverljivi Oni najviše zaziru od procedure koju sprovodi Centar, gde nakon procene dobijaju rešenje o tome da li ispunjavaju uslove da budu deo programa.

-Biološki roditelji se pribojavaju da ovakav program nije uvod u neko odvajanje dece, a kasnije smeštaj u hraniteljske porodice. Posebno zaziru porodice gde su razvedeni roditelji, gde otac i majka treba da se nađu na istom mestu. Pojedinci nemaju ni dovoljno informacija o novoj usluzi i to je veliki problem. Zato ih treba informisati i objasniti svrhu nove usluge. Nije redak slučaj da se u porodicama gde je dete sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju zapostave druga deca. Dakle, suština je da se roditeljima i hraniteljskim porodicama koje brinu o takvoj deci omogući da predahnu,, da se odmore, jer je jako zahtevno brinuti o deci sa razvojnim problemima i invaliditetom, objašnjava dr Milena Stojanović.

Praksa je pokazala da mnogi roditelji pri tome nemaju podršku šire porodice ili srodnika i često se nađu u velikom problemu. Naročito roditelji dece sa autizmom. Nemaju gde da ih ostave, a istovremeno je prisutan i strah šta će biti sa detetom kad nisu prisutni ili kad ih više ne bude bilo. Zbog toga je neophodno na lokalnom nivou razvijati ovakav vid socijalne podrške.

Nesporan je i značaj kratkotrajnog odvajanja dece sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom od roditelja jer za njih je to oblik socijalizacije, upoznavanje sa drugom decom i drugim ljudima, jer mnogi nikada nisu izašli iz svog doma, niti upoznali nekoga.

Po rečima Ivane Bogdanović, koordinarka na ovom projektu ispred Centra za porodični smeštaj i usvajanje Kragujevac, grad nema mogućnosti da roditelji povremeno smeste decu sa smetnjama u razvoju u neku ustanovu i najčešće sami brinu o njima. Zbog toga i dolazi do poteškoća, zamora, nemogućnost da se i drugoj deci posveti pažnja, pa mnogi odlučuju da decu trajno smeste u neku ustanovu ili eventualno u hraniteljsku porodicu.

-Ideja nove usluge je da ovo sprečimo, odnosno da kroz povremeno hraniteljstvo nađemo osobe ili porodice, najbolje koje su poznate detetu i lakše ih prihvata i da ih obučimo kako da reaguju u određenim situacijama. To mogu biti i članovi porodice – tetke, ujne, strine, komšinica ili neka prijateljica, kod koje je dete inače ranije ostajalo nekoliko sati, ili prenoćilo. Oni će posle obuke biti upisani u registru kao hranitelji za povremeni porodični smeštaj. I mogu brinuti samo o dvoje ili troje dece i to pet dana mesečno, odnosno ukupno 60 dana godišnje, što je maksimum, objašnjava Ivana Bogdanović.

Ona kaže da do saznanja o deci i roditeljima koji bi mogli da postanu deo ovog programa dolazi preko Specijalne škole „Vukašin Marković“, Centra za socijalni rad, udruženja. Uglavnom su to deca mlađeg predškolskog ili školskog uzrasta. Spisak porodica koji će ući u ovaj program još uvek nije konačan, u toku je selekcija, a deset porodica već čekaju da počne ova usluga. Najbolje bi bilo da porodice koje se prijave za ovu uslugu same predlože osobu za čuvanje koja je detetu već poznata.

Da deca ne bi odvajanje od roditelja doživljavala kao stres unapred će biti pripremljeni na boravak u novom prostoru, sa novom decom i novim ljudima. Biće organizovane kratke posete i privikavanje na novo okruženje. Isto tako i hraniteljske porodice moraju da budu pripremljene za novu uslugu, naročito u uslovima kada nastanu krizne situacije, kakva je bila pandemija. Postoji mogućnost da ova vrsta usluge, koja se plaća, bude proširena i da se edukuje više hraniteljskih porodica za prihvat ove dece.

Sredstvima iz projekta obezbeđena su značajna didaktička sredstva i oprema kao podrška porodicama, dok hranitelji dobijaju naknadu na osnovu broja sati provedenih sa tom decom tokom meseca.

Takođe, kupljena su autosedišta i inhalatori, namenjeni korisnicima usluge „Predah hraniteljstvo“, dok je Centar „Knjeginja Ljubica“ koji će pružiti uslugu pomoći u kući za osobe sa invaliditetom dobio merače pritiska, aparate za merenje nivoa šećera u krvi, beskontaktne toplomere, UV lampe za dezinfekciju i sterilizaciju prostora u kome borave korisnici. Dobijena su i sredstva za zaštitu na radu, zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju, rukavice i sve što je neophodno za zaštitu korisnika i zaposlenih, što će značajno unaprediti već postojeću uslugu pomoći i negu u kući..

Elizabeta Jovanović

Objavljeno: 23. 3. 2023.

Izvor: KRAGUJEVAČKE NEDELJNE NOVINE – Društvo

Autor: Elizabeta Jovanović

UNAPREĐENJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE: Porodični predah smeštaj – www.kragujevacke.rs