U 63. izdanju ASTRINOG E-Biltena su predstavljene najvažnije aktivnosti, koje su u periodu jul-decembar 2022. godine, preduzeli vladini i nevladini akteri u Republici Srbiji u cilju suzbijanja, prevencije i kažnjavanja trgovine ljudima.

SRB – https://drive.google.com/file/d/1CCRGRcjEOqFonD0lIkVN8gvJac1rLBCD/view

ENG – https://drive.google.com/file/d/1Vo0in_Njwi5XBhaKIkTu_lPzvqGEUpv6/view 

ASTRA tim

The 63rd edition of ASTRA’s E-Bulletin presents the most important activities undertaken by governmental and non-governmental actors in the Republic of Serbia from July-December 2022 to suppress, prevent and punish human trafficking.

SRB – https://drive.google.com/file/d/1CCRGRcjEOqFonD0lIkVN8gvJac1rLBCD/view

ENG – https://drive.google.com/file/d/1Vo0in_Njwi5XBhaKIkTu_lPzvqGEUpv6/view

ASTRA team

Izvor: ASTRA tim (astra@astra)