Međunarodni dan invalidskih kolica – „Srbija bez barijera“

Međunarodni dan invalidskih kolica – „Srbija bez barijera“

Povodom Međunarodnog dana invalidskih kolica koji se širom sveta obeležava 1. marta, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ukazuje da u Srbiji postoji više desetina hiljada ljudi koji koriste invalidska kolica koja im omogućavaju kretanje i kvalitetniji život, kao i to da će nadležno ministarstvo nastaviti da realizuje kampanju „Srbija bez barijera“.

Međunarodni dan invalidskih kolica obeležava se od 2008. godine, na inicijativu Stiva Vilkinsona iz Sjedinjenih Američkih Država, a u cilju širenja svesti o značaju koja invalidska kolica imaju za osobe sa invaliditetom.

Povodom ovog dana organizuju se različiti događaji, prilikom kojih korisnici invalidskih kolica promovišu pozitivan uticaj invalidskih kolica na njihovo uključivanje u širu društvenu zajednicu i svakodnevne životne tokove.

„Republika Srbija je Zakonom o planiranju i izgradnji prepoznala značaj nesmetanog pristupa i kretanja osoba koja koriste invalidska kolica“, navodi se u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boraška i socijalna pitanja. 

Pomenutim zakonom propisano je da zgrade za javne i poslovne namene, ali i ulice, trgovi i parkovi, moraju graditi i održavati tako da svim korisnicima omogućava jednak i nesmetar pristup.

„Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nastaviće kroz svoju kampanju „Srbija bez barijera“ da realizuje aktivnosti čiji je cilj unapređenje i promovisanje prava i mogućnosti osoba sa invaliditetom“, navodi se u saopštenju.

Objavljeno: 1. 3. 2023.

Izvor: www.rts.rs

Obeležava se Međunarodni dan invalidskih kolica – www.rtv.rs