Selaković: Tražimo način da država prevaziđe probleme u poslovanju preduzeća sa osobama s invaliditetom

Preduzeće “Stil” d.o.o. za proizvodnju HTZ obuće trenutno zapošljava 90 radnika, od kojih je 70 osoba sa invaliditetom i spada u red preduzeća u kojima dominira zapošljavanje osoba s invaliditetom…

FOTO: GRAD ZRENJANIN

Republika Srbija daje ozbiljan novac, ove godine je to u budžetu 625 miliona dinara, a koji je namenjen za isplatu zarada zaposlenim osobama sa invaliditetom, naveo je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković prilikom obilaska fabrike „Stil“ u Zrenjaninu.

Preduzeće “Stil” d.o.o. za proizvodnju HTZ obuće trenutno zapošljava 90 radnika, od kojih je 70 osoba sa invaliditetom i spada u red preduzeća u kojima dominira zapošljavanje osoba s invaliditetom.

„Ovakvih preduzeća ima 61 u Srbiji, od kojih je većina u privatnom vlasništvu, a ovde je u državnom vlasništvu i zrenjaninska fabrika je najveći pojedinačni poslodavac sa najviše zaposlenih ososba sa inveliditetom. Današnji sastanak i razgovor imali su za cilj da rešimo na koji način da država prevaziđe izazove i probleme sa kojima se ta preduzeća susreću“, naveo je Selaković.

Prema njegovim rečima, problem je što su ova preduzeća dobijala sve manje sredstava koja su raspodeljivana u javnom pozivu za nabavku opreme, kasnije samo repromaterijala.

„Po mom mišljenju ovakva preduzeća su potrebna Srbiji, mogu da posluju i ispunjavaju višestruku svrhu postojanja, a dodatni nam je cilj da promovišemo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ako nemamo dobar i siguran model po kom ovakva preduzeća mogu neometano da posluju, onda ne možemo ni da promovišemo zapošljavanje osoba s invaliditetom”, naveo je Selaković.

Zajedno sa ministrom Selakovićem, u poseti Zrenjaninu su bili i predstavnici Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije, kao i pomoćnica ministra u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Biljana Barošević.

U aktivnostima predviđenim tokom današnjeg (21. februara) boravka ministra u Zrenjaninu organizovana je dodela boračkih legitimacija učesnicima ratova, vojnim invalidima, civilnim invalidima rata i članovima njihovih porodica, kao i radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave, ustanova socijalne zaštite, službe za zapošljavanje i Inspektorata za rad.

Objavljeno: 21. 2. 2023.

Izvor: www.danas.rs

Autor: M. P,