ASTRA: novo sveobuhvatno istraživanje o trgovini ljudima u Srbiji i mobilna app za informisanje i zaštitu od TLJ

Istraživanje je potrdilo neke od već prepoznatih trendova, ali dalo i neke nove korisne uvide.

Pre nego što svi odemo na zasluženi predah povodom novogodišnjih praznika, želimo da sa vama podelimo još nekoliko važnih informacija zbog kojih ćemo se 2022. sećati sa ponosom.

Početkom decembra ASTRA je na Konferenciji KOLIKO SMO BLIZU TRGOVINI LJUDIMA? PRESEK STANJA U SRBIJI U KONTEKSTU 21. VEKA, predstavila nalaze najnovijeg sveobuhvatnog istraživanja o trgovini ljudima u Srbiji. Izveštaj je rađen u saradnji sa Grupom za razvojnu inicijativu SeConS i sa ciljem da doprinese unapređenju i jačanju sistema zaštite (uključujući i javni i civilni sektor) jedne od najranjivijih društvenih grupa – žrtava i osoba u riziku od trgovine ljudima, kroz stvaranje jedinstvene činjenične osnove (baze podataka) o složenim oblicima trgovine ljudima koji se menjaju sa promenama društvenog konteksta, te prepoznavanju i percepcijama rizika trgovine ljudima kod opšte populacije u Srbiji i posebno među ranjivim grupama koje su najizloženije rizicima.

Istraživanje je potrdilo neke od već prepoznatih trendova, ali dalo i neke nove korisne uvide.

Pun tekst istraživanja na SRPSKOM možete naći OVDE!

I na ENGLESKOM OVDE!


Ovom prilikom predstavljena je i najnovija ASTRINA aplikacija za mobilne telefone namenjena informisanju i zaštiti od trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije SAFE at WORK ili RAD na SIGURNO. Imajući u vidu tekuće trendove, migracije naših radnika u inostranstvo i priliv stranih radnika u Srbiju − aplikacija je rađena dvojezično (dakle ima srpsku i englesku verziju) i u tehničkom smislu je prilagođena korisnicima Android i Apple telefona, tj. Iphone-a.

Pozivamo vas da downloadujete i proučite aplikaciju SAFE at WORK, i prosledite je prijateljima, saradnicima i svima onima kojima bi mogla biti od koristi.

Link za download za obe platforme možete naći https://astra.rs/app/

ASTRA tim

Tel: +381 11 785 0001
Fax: +381 11 785 0010
SOS hotline/fax: +381 11 785 0000
ASTRA evropski telefon za nestalu decu: 116 000
E-mail: hp@astra.rsastra@astra.rs
Website: www.astra.rs

Izvor: Astra (astra@astra.rs)