Za program socijalne zaštite u Smederevu 14 miliona dinara

Na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa u oblasti socijalne zaštite, koji se sufinansiraju iz buđžeta grada Smedereva

Foto: N. Živanović

Smederevo – Na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa u oblasti socijalne zaštite, koji se sufinansiraju iz buđžeta grada Smedereva,

Gradsko veće donelo je rešenje da sa 14 miliona dinara pomogne rad 19 lokalnih udruženja.

Najveći pojedinačni iznosi, malo veći od milion dinara predviđeni su za Gradsku organizaciju saveza slepih, Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu, Gradsku organizaciju gluvih i nagluvih i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom.

Sa iznosima oko 956 hiljada dinara sufinansiraće se Udruženje paraplegičara i Organizacija osoba sa inputiranim ekstremitetima, dok će sa po 895 hiljada dinara morati da se zadovolje Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama i Društvo za sport i rekreaciju invalida grada Smedereva.

Sa iznosima koji prelaze 800 hiljada biće pomognut rad Gradskog saveza socijalno humanitarnih ogranizacija, Međuopštinsko udruženje distrofičara i Udruženje slepih i slabovidih „Sveti vid“ u Smederevu. Samo još lokalno Udruženje distroičara „Bolji život“ prelazi iznos od 600 hiljada dok su svi ostali dobili manje novca.

Ubedljivo najmanje sredstava opredeljeno je za Savez udruženja boraca narodno oslobodilačkih ratova – 271 hiljada, dok je za nijansu bolje rangirano Udruženje roditelja i staratelja dece i omladine sa hendikepom.

O. M.

Objavljeno: 4. 3. 2022.

Izvor: POLITIKA – Srbija

Autor: O. M.

GRAD NOVCEM PODRŽAVA SOCIJALNU ZAŠTITU: 14 miliona dinara za udruženja osoba sa invaliditetom – www.novosti