PO PET HILJADA DINARA: Novčana pomoć deci sa smetnjama u razvoju i korisnicima socijalne pomoći

GRADSKO veće Grada Novog Sada donelo je rešenje kojim je, u cilju poboljšanja materijalnog položaja, dodeljena novčana pomoć u iznosu od 5.000 dinara…

Foto: Z GRUMIĆ

GRADSKO veće Grada Novog Sada donelo je rešenje kojim je, u cilju poboljšanja materijalnog položaja, dodeljena novčana pomoć u iznosu od 5.000 dinara, i to za 1.682 korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, 1.244 roditelja, odnosno staratelja, dece sa smetnjama u razvoju koja pohađaju predškolske ustanove, osnovne i srednje škole na teritoriji Grada i Školu za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika, a koji imaju prebivalište na teritoriji.

Ovu pomoć dobiće i 349 korisnika servisa za podršku odraslim i starijim licima sa telesnim invaliditetom i intelektualnim teškoćama koje realizuje ŠOSO „Milan Petrović“, 252 hranitelja dece koja imaju prebivalište na teritoriji Novog Sada, a koja se nalaze u hraniteljskim porodicama i za 40 korisnika usluga Dnevnog boravka za decu i omladinu sa smenjama u razvoju u Domu „Veternik“ i servisa za podršku koje pruža Dom „Veternik“.

Pomoć se isplaćivala na osnovu spiskova koji su Gradskoj upravi dostavili Centar za socijalni rad, predškolske ustanove, osnovne i srednje škole na teritoriji Grada, ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika, i Dom „Veternik“. Pomoć je uplaćena 31. decembra 2021. godine preko Centra za socijalni rad, a korisnici mogu sredstva podići na svim šalterima pošta, kao i u banci Poštanska štedionica, uz važeću ličnu kartu.

Navedene ustanove su elektronskim putem obaveštene o uplati pomoći, kako bi one dalje informisale korisnike, a ukoliko korisnici pomoći imaju primedbe povodom isplate novčane pomoći, mogu ih uputiti nadležnoj ustanovi ili Centru za socijalni rad Grada Novog Sada putem broja telefona 021/210-1400.

Objavljeno: 14. 1. 2022.

Izvor: www.danas.rs

Autor: A. D. M.

PO PET HILJADA DINARA: Novčana pomoć deci sa smetnjama u razvoju i korisnicima socijalne pomoći – www.novosti.rs