Saopštenje povodom EVROPSKOG DANA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA / Statement on the occasion of the EU ANTI-TRAFFICKING DAY

Trgovina ljudima i seksualno iskorišćavanje dece, posebno devojčica, radi ostvarenja zarade i dalje su u porastu uprkos sve većim naporima na suzbijanju ove pojave.

TRGOVINA DEVOJČICAMA U CILJU SEKSUALNE EKSPLOATACIJE I DALJE VELIKI PROBLEM U EVROPI

Trgovina ljudima i seksualno iskorišćavanje dece, posebno devojčica, radi ostvarenja zarade i dalje su u porastu uprkos sve većim naporima na suzbijanju ove pojave. Tokom pandemije postalo je očigledno da se društvene mreže i druge onlajn platforme sve više koriste za vrbovanje i eksploataciju devojaka i devojčica. Eksploatacija se odvija na samim platformama ili se one koriste kao mesto regrutovanja za eksploataciju koja se odvija lično, tj. uživo. Iako se vrbovanje dece radi zarade, bila ona podvrgnuta seksualnoj eksploataciji ili nekom drugom vidu trgovine ljudima, i dalje vezuje za društveno-ekonomski nestabilna područja i socijalno ugrožene grupe, mnoge devojčice koje postanu žrtve trgovine ljudima ili seksualne eksploatacije u poslednje vreme ne pripadaju nijednoj rizičnoj grupi. U Evropi se sve češće izveštava o eksploataciji vršnjaka među školskom decom.

U Srbiji je tokom prošle godine zvanično identifikovano 59 žrtava trgovine ljudima, od tog broja 24 žrtve su bila deca, 16 devojčica i 8 dečaka. Među seksualno eksploatisanim osobama 50% činile su devojčice, koje su u trenutku vrbovanja imale između 12 i 15 godina. Ove godine do kraja septembra zvanično su identifikovane 34 žrtve trgovine ljudima, među njima je i 10 devojčica. Stručnjaci upozoravaju da je ovaj broj daleko veći.

Kako bi se sprečilo širenje ovog zabrinjavajućeg trenda, hitno treba povećati napore usmerene na prevenciju i rešavanje uzroka trgovine decom radi seksualne eksploatacije. Važan korak u takvim preventivnim naporima je osigurati da se zemlje širom Evrope posvete osnaživanju devojčica tako što će se u obrazovne sisteme uključiti moduli koji govore o trgovini ljudima uopšte i trgovini ljudima u cilju seksualne eksploatacije u onlajn prostoru i van njega, kao i o načinima zaštite, zdravim odnosima, konceptu seksualnog pristanka i rodne ravnopravnosti.

Fondacija Child10 i i njene članice nagrađene organizacije za 2021. godinu, među kojima je i ASTRA, rade širom Evrope na sprečavanju i zaštiti dece od trgovine ljudima, posebno trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije. Iskustva ovih organizacija govore da se evropske zemlje i vlade uveliko razlikuju kako u razumevanju potrebe za takvim obrazovnim modulima, tako i u načinu efikasne integracije takvih modela u obrazovni sistem.

Na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobar, Fondacija Child10, ASTRA i ostale nagrađene organizacije za 2021. upućuju zajednički apel vladama svojih zemalja da se hitno uvedu obavezni  obrazovni moduli posvećeni prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima i seksualne eksploatacije dece na internetu i van njega, kao i o zdravim odnosima, razumevanju koncepta seksualnog pristanka i rodne ravnopravnosti.

Podsećamo vlade naših zemalja, uključujući i Vladu Republike Srbije, da su ovi obrazovni moduli u skladu sa pristupom zasnovanim na pravima deteta i da ih treba formirati u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje imaju neprocenjivo znanje i iskustvo u ovoj oblasti. Samo zajedničkim radom možemo iskoreniti trgovinu ljudima i seksualnu eksploataciju dece.

GIRLS’ RIGHTS HAVE NO PRICE: TRAFFICKING OF GIRLS FOR SEXUAL EXPLOITATION IN EUROPE

Trafficking and commercial sexual exploitation of children, in particular girls, continues to be on the rise despite growing efforts to fight it. During the pandemic we have seen that social media and other online platforms are increasingly being used to exploit girls online. The exploitation is either taking place on the platforms themselves, or they are being used as a place of recruitment for exploitation taking place in person. Although the recruitment of children to trafficking and commercial sexual exploitation is still more prevalent in challenging social economic areas and amongst vulnerable groups, many girls who become victims of exploitation do not particularly belong to any risk group. Peer exploitation amongst school children is also increasingly being reported across Europe.

To address this concerning trend, increased efforts focusing on prevention and addressing root causes of commercial sexual exploitation of children are therefore urgently needed. An important step of such prevention efforts is to ensure that all countries across Europe increase protection and empowerment of girls by ensuring that their education systems for children include moduleson trafficking and sexual exploitation of children online and offline, as well as on healthy relationships, children’s understanding of sexual consent and equality between genders.

Child10 and the Child10 Awarded Member Organizations for 2021 are working across Europe to prevent and protect children from trafficking and commercial sexual exploitation of children. Our collective experience has shown that European countries and governments differ widely in both the understanding of the need for such educational modules, and in how to effectively integratesuch models in the various educational systems.

On the EU Anti-Trafficking Day, Child10 and the 2021 Awarded Members jointly call for the urgent need to implement compulsory educational modules for all children on trafficking and sexual exploitation of children online and offline, as well as on healthy relationships, children’s understanding of sexual consent and equality between genders in all countries across Europe.

European governments must now urgently act and implement such educational modules in line with a child-rights based approach and in collaboration with civil society organizations who have invaluable knowledge and experience in this field. Only by working together can we eradicate trafficking and commercial sexual exploitation of children.

ASTRA team

Tel: +381 11 785 0001
Fax: +381 11 785 0010
SOS hotline/fax: +381 11 785 0000
ASTRA evropski telefon za nestalu decu: 116 000
E-mail: hp@astra.rsastra@astra.rs
Website: www.astra.rs

Izvor:

Astra (astra@astra.rs)