Za programe socijalne zaštitet pet miliona dinara

Udruženjima osoba sa invaliditetom, teškim i hroničnim oboljenjima, grad Pančevo je dodelio ugovore u oblasti socijalne zaštite.

Pančevo – Udruženjima osoba sa invaliditetom, teškim i hroničnim oboljenjima, grad Pančevo je dodelio ugovore u oblasti socijalne zaštite. Komisija za vrednovanje projekata i programa po Konkursu za sufinansiranje programa ovih udruženja u oblasti socijalne zaštite za teritoriju grada Pančeva, odobrila je prema utvrđenim kriterijumima i prioritetima 14 programa. Sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u budžetu grada Pančeva za 2021. godinu, u iznosu od ukupno pet miliona dinara.

Novac je opredeljen za programske troškove organizacija civilnog društva, odnosno realizaciju mera i aktivnosti predviđenih važećom Strategijom razvoja socijalne zaštite grada Pančeva. „Ovakva pomoć mnogo znači, s obzirom na to da članovi našeg udruženja imaju mnogo aktivnosti i žele da vreme provode zajedno.

Mi smo podneli projekat za slikarsku radionicu koja okuplja deset aktivnih likovnih umetnika amatera sa kojima radi mentorka akademski slikar“, napomenuo je Slobodan Stefanović, predsednik Udruženja invalida rada. O. J.

Objavljeno: 20. 9. 2021.

Izvor: POLITIKA – Srbija

Autor: O. J.