Preliminarne liste za smeštaj u studentskim domovima

Prvi rezultati biće objavljeni u Službi smeštaja u Đušinoj, Studentskom domu „Karaburma” i na sajtu Ustanove Studentski centar „Beograd”. – Konačni ishod završenog konkursa znaće se 24. septembra

Студентски дом „Краљ Александар” (Фото А. Васиљевић)

Prvi rezultati biće objavljeni u Službi smeštaja u Đušinoj, Studentskom domu „Karaburma” i na sajtu Ustanove Studentski centar „Beograd”. – Konačni ishod juče (15. septembra) završenog konkursa znaće se 24. septembra.

Vukovci su jedini koji su „bezbedni”, a svi drugi brucoši koji su se do juče prijavljivali na konkurs za smeštaj u studentskim domovima s nestrpljenjem iščekuju današnje objavljivanje preliminarnih rang lista. One će do podneva biti objavljene u Službi smeštaja u Đušinoj, Studentskom domu „Karaburma” i na sajtu Ustanove Studentski centar „Beograd”. I tada će se bar otprilike znati ko će biti ispod crte, a ko će ove godine imati privilegiju da stanarinu plaća po subvencionisanim cenama koje se kreću od 1.020 do 2.230 dinara mesečno u zavisnosti od kategorije sobe i broja cimera u njoj.

„Otprilike”, jer konačne rang liste biće obnarodovane 24. septembra, kada prođe rok za žalbe i prigovore studenata na eventualno pogrešno obračunat broj bodova. A onda, kada se konačno bude znalo ko će ove godine uspeti da uštedi plaćajući domsku kiriju, uslediće i raspodele koje će se organizovati odvojeno za devojke i mladiće, od 25. do 29. septembra. Obe će se tradicionalno održati u SD „Karaburma”.

Brucoši koji uspeju da se izbore za ključeve svojih soba imaju „fore” da se papirološki usele u domove do 5. oktobra, kako zbog kašnjenja ne bi izgubili svoja mesta. Da bi zvanično postali stanari ovih objekata, na useljenje će akademci morati da ponesu upute koje dobijaju na raspodeli, studentsku karticu koja im je izrađena prilikom konkurisanja, lekarsko uverenje iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, kao i indeks i ličnu kartu na uvid. Biće im potreban i novac da izmire depozit, stanarinu i administrativne troškove useljenja.

Studenti koji su ostali „ispod crte” imaju još jednu šansu da dobiju mesto ako su pripadnici osetljivih društvenih grupa. Tako pravo na posebno rangiranje imaju akademci iz materijalno ugroženih porodica, deca bez roditeljskog staranja ili oni iz jednoroditeljskih porodica, pripadnici romske nacionalne manjine, osobe sa invaliditetom, deca nestalih i kidnapovanih na teritoriji Kosova i Metohije i bivše SFRJ, izbegla i raseljena lica, kao i povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti. Za svaku od grupa biće formirane posebne liste, izuzev za akademce sa invaliditetom, hroničnim bolestima i rekonvalescente o čijem će rangiranju na osnovu zdravstvene dokumentacije odlučivati posebna komisija koju čine predstavnik Studentskog centra i tri lekara iz Studentske poliklinike.

Za brucoše je namenjeno 1.300 mesta što je za 80 više nego prošle godine. Najveći broj njih, kao i svake godine, useliće se u domove „Karaburma” i „Patris”, iako brucoše primaju i svi ostali osim „Lole” i „Mike Mitrovića” koji se čuvaju kao „mamac” za starije godine da bi se brucoši motivisali da što bolje uče. Motivacija da zagreju stolicu najmlađim studentima sigurno će biti i to što imaju uslove koje nisu imale mnoge generacije pre njih – u „Patrisu” je tako otvorena teretana, elektronska čitaonica u „Miki Mitroviću” olakšava učenje akademcima sa invaliditetom, a sobe u „Studenjaku” su prvi put klimatizovane. A koliki je prestiž živeti u studentskim domovima, osim priča starijih generacija, potvrđuju i rezultati nedavno sprovedene ankete među trenutnim stanarima – maksimalna ocena bila je desetka, a uslove smeštaja akademci su ocenili sa 8,82, dok je kvalitet restorana dobio ocenu 8,99.

Objavljeno: 16. 9. 2021.

Izvor: www.politika.rs

Autor: Ana Vuković