NAJVEĆI DEO JAVNIH OBJEKATA NEDOSTUPAN

ZAHUKTAVA SE KAMPANJA „PRISTUPAČNO SMEDEREVO“

Foto - Podunavlje.info

Nakon najave kroz medijske natpise, kampanja „Pristupačno Smederevo“ predstavljena je i ključnim akterima tokom susreta u Gradskoj uprava Smederevo. Bili su pozvani svi predstavnici lokalne samouprave, relevantnih institucija, ustanovi i službi, a tom prilikom je na konkretnim primerima predstavljen budući angažman koji za cilj, između ostalog, ima uklanjanjanje fizičkih barijera na nekoliko mesta u gradu.

Kako je, na početku susreta istakao Radivoj Marjanović predsednik za samostalni život i član radne grupe za pristupačnost, više od 10 000 osoba sa invaliditetom se svakog dana, u ovom gradu, suočava sa različitim preprekama. Istini za volju, određene stereotipe i predrasude malo je teže savladati, ali zato fizičke barijere svakako mnogo lakše možemo ukloniti i to je jedna od najvažnijih tačaka kampanje „Pristupačno Smederevo“. Podsećamo, stalnu postavu radne grupe, pored pomenutog Damjanovića, čine iskusni aktivisti – Danijela Pejov, Ivana Gvozdenović (koja je ovom prilikom poručila da će sastanak svoj cilj ostvariti ukoliko prisutni bar nauče da prepoznaju prepreke na ulicama, školama i drugim objektima i počni da razmišljaju o tome na koji način one mogu biti uklonjene) i Duško Savić koji je održao i prateću prezentaciju. Naime kako je objasnio, Poštanska štedionica, pošta na Carini, zgrada MUP-a, To su najočigledniji primeri objekata koji su trenutno van domašaja osoba sa invaliditetom, a taj problem bi mogao brzo i lako da se reši. Slična je i situacija sa kancelarijama RFZO i PIO na trgu ali bi tu već jedina opcija bilo postavljanje liftova:

„Mi ovu bitku vodimo 20 godina, na jedan strateški način, pišući projekte i obezbeđujući sredstva od stranih donacija ili domaćih fondova. Uradili smo mnogo toga, pilot projekti su imali za cilj da donosiocima odluka pokažu kako nešto treba da bude urađeno, kako se poštuju standardi i propisi. Nažalost, od 2009. do danas nije se daleko odmaklo, a nemogućnost kretanja je jedna od osnovnih prepreka za ostvarivanje svih ostalih prava. Reč je o nepristupačnim ulicama, školama, ustanovama…“ – Istakao je Savić podsetivši da je naša država potpisnik konvencije UN o pravima osoba sa inaliditetom, dokumenta čije je sprovođenje ujedno znači stvaranje mogućnosti za jednak pristup fizičkom okruženju, prevozu, informacijama i komunikacijama.

„U Smederevu je 80% javnih objekata nepristupačno. Pre 20 godina bilo je nepristupačno skoro svih 100%. Primer dobra prakse je zgrada u kojoj smo sada, Gradska uprava. Napravili smo projekat, aplicirali, doneli novac i napravili rampu. Ali, onda nismo završili, moramo unutrašnju infrastrukturu objekta dovršiti tako da mogu da ga koriste OSI. S druge strane, nepristupačne su nam zgrade PIO i RFZO, to je jedanaest stepenika unutra, naš predlog je hidraulična platforma koja se može podići do nivoa šaltera. Nešto slično bilo bi rešenje i za ulazak u zgradu MUP-a gde je neizvodljivo postavljanje rampe. Rampe su pak moguća opcija za ulazak u Upravu za trezor ili poštu na Carini“ – napominje Duško Savić i dodaje da nedostatak novca nije isključivi razlog, ponegde, tu su i razna nerešena imovinska pitanja ili urbanistički propisi.

Predsednik GSSHO Smederevo Predrag Nikolić je, uz zahvalnost lokalnoj samoupravi na prilici da se priredi ovakav susret na tom mestu, izrazio očekivanje da će učesnici ozbiljno shvatiti predočene probleme: „Pravo na slobodu i kretanje je jedna od osnovnih ljudskih prava, a to je nažalost, osobama sa invaliditetom u Srbiji, ne samo u Smederevu, delimično uskraćeno. Mi želimo da se borimo protiv te diskriminacije“ – kazao je Nikolić.


Kad se radi samo da bi se uradilo…

Postavljanje rampe za OSI nije proizvoljan posao i ne postoje slučajno precizni standardi i uputstva. Ko želi da napravi prelaz koji je zaiste i moguće koristiti, učiniće to tako da maksimala uspon ne bude viši od propisanog( 8%) iz jednostavnog razloga – osoba u kolicima fizički ne može sama da savlada drugačiju rampu. Tamo gde su prelazi na ulicama viši od 3 centimetra, ako nemate snažnog pratioca da podigne kolica ne možete dalje, objašnjavaju nosioci kampanja „Pristupačno Smederevo“.

Imamo takođe primer da taktilna staza postavljena u centru u jednom trenutku samo prestaje kao da je to neki dekor, ukras, pa kad nestane para izvođač je jednostavno prekine, a to je naša potreba, naš alat za kretanje i snalaženje, poručio je Savić. Rampa kod Centra za kulturu takođe se ne može upotrebiti uz tuđu pomoć i to samo ukoliko nije kiša ili sneg, a ispred kancelarij jednog notara, evidentno samo radi puke formalnosti i dobijanja upotrebne dozvole, postavljena je rampa koja u kolicima kako reče Savić, ne bi mogao da savlada ni Marko Kraljević.


Dragan Stanić, član Gradskog veća zadužen za socijalnu politiku, smatra da kampanja „Pristupačno Smederevo“ zahteva mnogo ozbiljog rada, ali računa na razumevaje i podršku donosilaca odluka, a svima koji će u buduće na bilo koji način raditi bilo kakve projekte, poručuje da to ozbiljno čime samo uz konsultaciju sa osobama sa invaliditetom jer se već događalo da se na nekim mestima u gradu postavljaju prilazi i rampe koje uopšte nisu upetrebljive.

Branče Stojanović, zamenik predsednika Skupštine grada, poručio je da smatra dobrom i poželjnom ideju ovakvog okupljanja šireg kruga svih koji su na bilo koji način uključeni u tematiku (direktori škola, predsednici saveta mesnih zajednica, članovi Veća, predstavnici javnih ustanova, preduzeća, institucija, udruženja i uopšte, svih subjekata čije su usluge se najviše koriste). Istovremeno, predložio je realizatorima kampanje da dvogodišnji rok podele u konkretne vremeske etape i da se obrate sa dobro organizovanim planom rada kako bi nadležne službe mogle efikasno da rešavaju jedno po jedno pitanje.


To je problem svih nas

Glavni problem je nekada bio u postavci društva koje je do pred početak 21. veka., 200 godina unazad postavljeno tako da je problem u osobi sa invaliditetom: On ne može da se kreće i to je njegov problem, nigde ni ne treba da ide, pa mu tako ništa ni ne treba – to je bio preovlađujući stav. Od kraja devedesetiih i početkom novog milenijuma invalidski pokreti u svetu i Srbiji drugačije su postavili stvari. To je postao problem svih nas – podsetio je Duško Savić.


Podsećamo, osim smanjenja fizičkih barijera u okruženju, kampanja „Pristupačno Smederevo“ je kao prioritete definisala i nabavku hidrauličnog ginekološkog stola za Dom zdravlja čime bi kvalitet zdravstene usluge bio bolji ne samo za OSI već i za sve ostale pacijentkinje koje se teže kreću. Zatim, postavljanje taktilnih staza prilikom uređenja ulice trebalo bi da postane praksa koja se podrazumeva, baš kao i obezbeđivanje kontinuirane podrške kroz servis za znakovni jezik. Za sledeću nedelju najavljena su dva sastanka – a jedan sa predstavnicima Ministarstva kulture i informisanja u vezi sa pristupačnošću kulturnih sadržaja i druge sa predstavnicima Odeljenja za urbanizam a po pitaju uklanjanja barijere koje postoje na objektu Pošte M.Z Carina i objektu banke Poštanska štedionica.


Novac dobijaju preko trezora koji – ne mogu!

Apsurd problematike posebno dolazi do izražaja u slučaju nepristupačnosti filijale Uprave za trezor. Naime, sva izdvajanja buđžetskih sredstava grada Smedereva uplaćuju se svim organizacijama osobama sa invaliditetom preko Uprave za trezor, u koji je pristup nemoguć korisnicima invalidskih kolica, a te organizacje uglavnom vode osobe sa inaliditetom koje imaju deponovan potpis.


Objavljeno: 11. 8. 2021.

Izvor: Naše Novine – Smederevo – Bez naslova