Lakše zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom organizovao je događaj „Osnivanje Platforme za zapošljavanje osoba sa invaliditetom“…

www.fmi.rs

Beograd/// Sa željom da kreira zajednicu jednakih mogućnosti za sve, Forum mladih sa invaliditetom organizovao je događaj „Osnivanje Platforme za zapošljavanje osoba sa invaliditetom“, u hotelu Holiday Inn, kako bi iskazao zahvalnost kompanijama koje su prepoznale i podržale njihov entuzijazam i trud, i koje su doprinele promeni paradigme razumevanja osoba sa invaliditetom na tržištu rada.

Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom je mreža poslodavaca, sa ciljem pružanja strateške podrške u njihovom aktivnijem pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Predstavlja inovativnu zajednicu znanja i prakse. Prva je te vrste u Srbiji. Platforma pruža podršku osobama sa invaliditetom, ali i poslodavcima i kreatorima javnih politika kako bi zajedno stvorili zdravo okruženje koje neguje društvo ravnopravnosti i daje iste prilike na tržištu rada za sve.

Jovana Krivokuća-Milovanović, izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom je izjavila:

-Neizmerno sam zahvalna na podršci koju su nam kompanije pružile. Važno je podstaći menjanje paradigme razumevanja osoba sa invaliditetom u društvu, jer je to preduslov za stvaranje inkluzivnog društva. Uspostavljanjem mreže podrške, imamo priliku da zaista menjamo ljudske živote na bolje.

Gostima su se obratile i Jovana Mihajlović iz Švajcarske kancelarije za saradnju, Danijela Stojanović ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlada Republike Srbije, Monika Pejčić iz Delta Holdinga i Ljiljana Pavlović u ime Unije poslodavaca Srbije. S. Ž.

Objavjeno: 26. 6. 2021.

Izvor: DANAS – Reportaža

Autor: S. Ž.