Više opcija za naplatu parkiranja

ODRŽANA SEDNICA SAVETA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Фото: Dnevnik.rs

Članovi i članice Savet za osobe sa invaliditetom na sednici su jednoglasno usvojili Predlog odlike o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada.

Kako je na sednici rečeno, Predlogom odluke propisano je da je preduzeće dužno da ima zaključen ugovor sa telekomunikacionim operaterom, koji će pružati usluge plaćanja parkiranja slanjem sms poruka mobilnim telefonom. Istim Predlogom odluke izvršena je izmena u članu 2. Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada. Propisano je da će Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu doneti rešenje o ispunjenosti uslova za korišćenje parking mesta za osobe sa invaliditetom, na osnovu akta Gradskog veća Grada Novog Sada kojim se bliže uređuju uslovi, način i postupak za vozila osoba sa invaliditetom.

Predlogom odluke propisano je da za krišćenje posebnog parkirališta korisnik usluge parkiranja može da plati cenu parkiranja za svaki započeti sat korišćenja i to sa slanjem sms poruke putem mobilnog telefona. Može to da učini i korišćenjem aplikacije koja omogućava naplatu parkiranja u ime i za račun preduzeća, isticanjem parking karte sa tačnim podacima s unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila ili kupovinom satne elektronske parking karte u prodajnom objektu koji je označen za tu namenu. Takođe, propisano je da je na javnim parkiralištoma zabranjeno parkiranje vozila na parking mestu, koje je na osnovu akta Gradske uprave obeleženo za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom, ako ne poseduje nalepnicu predzeća za korišćenje parking mesta.

Prihvaćeni Predlog odlike upućen je skupštini Grada Novog Sada, o kojem će odbornici raspravljati 12. marta na sednici Skupštine. N.H.

Objavljeno: 11. 3. 2021.

Izvor: DNEVNIK – Novi Sad

Autor: N. H.