Teška depresija je dijagnoza neprimerena budućem učitelju

KAKO POMOĆI OSOBAMA S HENDIKEPOM U IZBORU BUDUĆE PROFESIJE

(Фото Пиксабеј)

Nije uvek moguće da se usklade želje i zdravstvene mogućnosti studenata s invaliditetom: bilo je slučajeva da za medicinu konkurišu osobe s psihijatrijskim oboljenjem ili na stomatologiju s hendikepiranom rukom, pričaju dekani BU.

Želje dela studenata s hendikepom da se obrazuju za profesije kojima se po dobijanju diplome gotovo sigurno ne mogu baviti zbog svog invaliditeta iznedrile su raspravu na jednoj od poslednjih sednica Senata Beogradskog univerziteta i pokrenule pitanje kako premostiti raskorak koji nastaje pri izboru njihovog zanimanja. Potkrepljujući ovu tvrdnju primerima iz prakse s kojom se susreo na Medicinskom fakultetu, na kom decenijama predaje prof. dr Petar Bulat, prorektor za nastavu BU, predložio je da se u okviru Centra za studente sa hendikepom, koji u Beogradu funkcioniše duže od 11 godina, formira savetovalište u profesionalnoj orijentaciji kandidata za upis na studije. Kako objašnjava, savremeni principi inkluzije kažu da za svakog čoveka postoji neko radno mesto, ali je bitno da osobe s invaliditetom odaberu ono pravo, na kom će moći da rade uz diplomu.

– Radi se na realizaciji ideje iznete na Senatu i savetovalište bi trebalo da bude otvoreno u toku godine. Tačno deceniju posle uvođenja inkluzije u Srbiji, stručnjaci savetovališta će konačno moći da pomognu osobama s invaliditetom da izaberu studije i zanimanje u kom će moći da ostvare ono što se od njih očekuje. To će poprilično olakšati rad fakulteta i život studenata s invaliditetom – naglasio je profesor Bulat.

Uz nekoliko dekana koji su na Senatu praktičnim primerima ilustrovali neophodnost usmerenja ovog dela studentske populacije, bio je i prorektor Bulat, koji je objasnio da je za upis na Medicinski fakultet pre nekoliko godina konkurisao momak s teškim psihijatrijskim oboljenjem. Imao je i lekarsko uverenje na kome je pisalo da je sposoban da studira medicinu. Želeo je, kako kaže, da ima status studenta s hendikepom jer Ministarstvo prosvete nekoliko godina unazad sprovodi afirmativne mere upisa kandidata s invaliditetom i od školske 2015/2016. godine oni ostvaruju pravo na mesto u studentskom domu i ishranu u menzi po povlašćenim cenama.

– Sličan je i slučaj studentkinje za koju znam da je pre više godina upisala Učiteljski fakultet, a donela nam je dokumentaciju koja je ukazala da boluje od teške depresije. Ona se obratila Komisiji za sticanje statusa studenta s hendikepom čiji sam bio član i tražila dobijanje tog statusa kako bi sa samofinansirajućih studija bila upisana na budžet. Oboleli od teške depresije nisu dobri kandidati za rad s malom decom. Ali u lekarskom izveštaju je pisalo da je sposobna da studira Učiteljski fakultet. Kada smo kolege i ja gledali njen zahtev, upalila nam se lampica s pitanjem da li radimo dobru stvar. Ništa drugo nismo mogli sem da se izjasnimo da ona jeste osoba s invaliditetom i nije mogla da bude odbijena – istakao je prorektor Bulat i dodao da je siguran da bi ta kandidatkinja bila mnogo bolja na nekom kancelarijskom poslu ili u zanimanju koje zahteva istraživački rad jer smatra da depresivne osobe u tim oblastima mogu da daju izuzetne rezultate.

Zato je, kaže, i neophodno što skorije osnivanje savetovališta u kome će ovaj deo studentske populacije biti motivisan da radi posao u kom u potpunosti može da se ostvari. Navodeći primer studenta koji se prijavio za upis na Stomatološki fakulteti, uprkos činjenici da ne može da obavlja posao stomatologa jer ima hendikepiranu ruku, prof. dr Aleksa Marković, dekan Stomatološkog fakulteta, podržao je na Senatu predlog prorektora Bulata.

Prof. dr Ivan Gržetić, dekan Hemijskog fakulteta, naglasio je da je neophodno ovo pitanje regulisati i u slučajevima kada se bolest kod akademaca pojavi u toku studija. On je naveo primer njihovog studenta koji je u toku studiranja psihički oboleo, pa je na vežbama umalo izazvao incident jer je kolegama pretio opasnim kiselinama koje koriste u toku izvođenja eksperimenta.

Prethodne godine povučeno je nekoliko bitnih poteza za poboljšanje položaja studenata s invaliditetom. Jedan je odluka da oni status akademca s hendikepom mogu da steknu i u kasnijim godinama studija, dok je ranije to važilo samo prilikom upisa na fakultet.

Objavljeno: 20. 1. 2020.

Izvor: www.politika.rs

Autor: Dragana Jokić-Stamenković