SVAKODNEVNA POMOĆ ZA OSOBE SA INVALIDITETOM Za personalnu asistenciju izdvajaju 10.000 evra

U Prijedoru će osobe sa invaliditetom ove godine imati mogućnost da dobiju personalnog asistenta…

FOTO: GORAN ŠURLAN / RAS SRBIJA

U Prijedoru će osobe sa invaliditetom ove godine imati mogućnost da dobiju personalnog asistenta koji će im pomagati da se lakše uključe u društveni život.

Vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad Prijedor, Branislav Vujasin kaže da će ova ustanova uskoro napraviti pravilnik koji će jasno definisti koje osobe mogu da ispune uslove za ovaj oblik pomoći.

– Personalna asistencija je pomoć osobama koje imaju određene zdravstvene probleme i definisana je Zakonom o socijalnoj zaštiti. Ona se primenjuje u Banjaluci i još dve opštine u RS, što znači da bi Prijedor bio četvrta zajednica gdje postoji personalna asistencija – rekao je Vujasin.

Dodaje da nakon amandmana PDP na budžet grada, Prijedor prvi put ima novac predviđen za obaj oblik pomoći i da on iznosi 10.000 EVRA (20.000 KM).

– To je prošireni oblik pomoći osobama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe. U Centru smo dobijali veliki broj zahteva za personalnu pomoć od udruženja distrofičara, paraplegičara, slabovidih osoba i na osnovu njihove inicijative odlučili smo da se uključimo u ovaj oblik podrške – kaže Vujasin.

Dodaje da personalni asistent mora biti stručno osposobljena osoba za tu ulogu.

– Iz Udruženja distrofičara su nam se obratili sa zahtevom u kome su naveli da oni imaju već osposobljene osobe koje bi pružale tu pomoć što znači da bi taj novac koji je odobren iz budžeta grada dobila osoba koja posredstvom Udruženja prima tu pomoć – objašnjava on.

Navodi da je veoma bitno što je i za jednokratnu novčanu pomoć u budžetu grada Prijedora uvećan iznos sa 55.000 KM na 100.000 KM.

– Sve je veći broj osoba u stanju socijalne potrebe koje se obraćaju našoj ustanovu za jednokratnu novčanu pomoć.Tako smo 2017. imali 330 takvih zateva, potom u 2018. godini 409 zahteva, a prošle godine ukupno 454 zahteva za jednokratnu novčanu pomoć – ističe Vujasin.

Dodaje da iznos jednokratne novčane pomoći te njena namena mogu biti različiti.

– Imali smo punoletne sestre u Pejićima koje imaju zdravstvene probleme i nisu imale lične karte, a moraju ih imati da bi ostvarile neku pomoć, tako da smo im iz te jednokratne novčane pomoći izdvojili po 20 KM za ličnu kartu – priča Vujasin.

Navodi da se stalno uvećava i broj korisnika dodatka za tuđu negu i pomoć. Tako ih je u 2019. bilo 1664. što je za 200 više nego godinu dana ranije.

Navodi da Centar planira da uvede i e-dokument sa ciljem da olakšaju i osavremene rad.

– U 2018. godini Centar je imao 18.000 zahteva, ako bukvalno to prevedemo 18.000 ljudi je pokucalo na vrata Centra. Naša ideja je da uvedemo e-dokument tako da će naši korisnici moći da nam zahtev podnesu u elektronskoj formi, a ukoliko nisu u mogućnosti naš radnik će im popuniti zahtev – kaže Vujasin.

Neće morati u banku po novac

Branislav Vujasin kaže da će Centar ubrzo omogućiti korisnicima novčanih prava da biraju hoće li im novac donositi poštar na kućna vrata ili će ga podizati u banci.

– Do sada su korisnici određenih novčanih prava mogli samo u bankama da podižu novac, želimo da to promenimo jer nekima od njih je teško odlaziti u banku i čekati – objašnjava Vujasin.

Objavljeno: 18. 01. 2020.

Izvor: www.blic.rs

Autor: Bojana Majstorović