Obeležena Nedelja borbe protiv distrofije – Da se vidimo

Osobe sa invaliditetom nisu dovoljno zastupljene u medijima, odnosno nevidljive u društvu, zbog čega neophodna medijska promocija.

Foto: pixabay

Osobe sa invaliditetom nisu dovoljno zastupljene u medijima, odnosno nevidljive u društvu, zbog čega neophodna medijska promocija.

Uostalom, promocija različitosti, ne pomaže samo marginalizovanim grupama, već i samom kvalitetu medija i društva, neki su od zaključaka skupa (održanog 24. maja) kojim se obeležila “Nedelja borbe protiv distrofije  – Da se vidimo” u organizaciji Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) i Novog magazina u prostorijama Privredne komore Srbije.

Ivanka Jovanović izvršna direktorka NOOIS-a istakla je da je neophodno učiniti osobe sa invaliditetom medijski vidljivijim i da je zbog toga neophodno razviti veštine komunikacije, komunikaciju sa građanima putem društveni mreža ali i nastaviti sa edukacijom novinara o tome kako pisati o ovakvim temama. Ukazala je da, iako je važna adekvatna medijska promocija, da je jedan od problema i tabloidizacija medija, čime se marginalizovane grupe udaljavaju od medija, jer, u krajnjoj liniji, bolje je i ne pisati, nego li na senzacionalistički ili patetični način pisati o ovim temama.

“Mediji u Srbiji imaju danas ogromne problem i isto, kao i invalidske organizacije, suočavaju se sa pitanjima u vezi sa finansiranjem. U tom smislu, mediji su prinuđeni da “jure” za tiražima i većom vidljivošću ali je problem u tome što ponekad u toj borbi za preživljavanje zaborave na društveno-odgovorno poslovanje. Ujedno, zaborave i teme kojima se podiže svesti građana Srbije o raznim marginalizovanim grupama, poput osoba sa invaliditetom”, naglasila je Jovanović. Istakla je da mediji učestvuju u kreiranju stvarnosti i nemaju samo ulogu da informišu već i da edukuju.

“U toj oblasti informisanja i edukacije vidimo veliki prostor gde nam mediji mogu biti još veći saveznici u promeni paradigme- da su osobe sa invaliditetom manje sposobne osobe” istakla je Jovanović.

Nadežda Gaće, glavna i odgovorna urednica Novog magazine rekla je da mora postojati neophodnost promene svesti građana Srbije o tome koliko su ove teme životno važne.

“Deset posto populacije spada u osobe sa invaliditetom. To znači da ovo drušvo i vlast ne posvećuju dovoljno pažnje na 700.000 ljudi u ovoj državi”, objašnjava Nadežda Gaće.

Dragan Janjić, glavni i odgovorni urednik novinske agencije Beta ocenio je da je za medije u Srbiji karakteristična duboka taloidizacija uz napomenu da je mali broj medija koji na adekvatan način izveštava o ovoj temi.

“U ovakvoj situaciji ne može se očekivati velika medijska zastupljenost osoba sa invaliditetom, jer je koncept tabloida daleko od toga”, rekao je Janjić.

Dragana Malušev, stručna saradnica Saveza distrofičara Srbije (SDS) rekla je da ova organizacija jedna od najstarijih invalidskih organizacija koja ima u svom sastavu 21 gradsku, okružnu i pokrajinsku organizaciju. Inače, SDS je osnivač NOOIS-a i Nacionalne organizacije za retke bolesti (NORBS).

“Misija SDS je unapređenje zdravstvene zaštite i socijalnog statusa osoba sa distrofijom Srbije, kroz informisanje, edukovanje, javno zagovaranje, integraciju i inkluziju, uz primenu pozitivne zakonske regulative”, istakla je Malušev.

Inače, “Nedelja borbe protiv distrofije” obeležava se od 1973. godine u brojnim evropskim državama. To je prilika za sprovođenje kampanje za podizanje svesti javnosti o pravima i mogućnostima osoba obolelih o progresivnih neuromišićnih bolesti.

Objavljeno: 24. 05. 2019.

Izvor: www.danas.rs

Autor: J. J.

O tome i na:

Obeležena Nedelja borbe protiv distrofije – Da se vidimo – www.novimagazin.rs