Za programe zapošljavanja u Prijepolju četiri milijarde dinara

Prijepoljska Filijala NSZ promovisala u Novoj Varoši ovogodišnje javne pozive i konkurse.

Foto. A. Bubanja

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je osam javnih poziva i četiri konkursa.

Njima se, između ostalog, predviđa radno angažovanje na određeno vreme nezaposlenih osoba, lica sa invaliditetom, onih iz teže zapošljivih kategorija, Roma, kao i samozapošljavanje i stručno osposobljavanje kroz programe pripravnika i obuka.

– Dužina trajanja radnog angažmana varira od četiri meseca, koliko je predviđeno za program javnih radova, pa do 18 meseci, koliko je predviđeno za realizaciju mere pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem. Nacionalna služba učestvuje u finansiranju programa do 12 meseci, nakon čega poslodavac ima obavezu da lice zadrži u radnom odnosu još najmanje pola godine – naglasili su, između ostalog, Milena Rvović i Milan Srbljanović iz prijepoljske Filijale NSZ na nedavno održanoj promociji javnih poziva i konkursa Nacionalne službe za zapošljavanje u Novoj Varoši.

Oni su dodali i da pravo učešća na javnim pozivima i konkursima imaju poslodavci iz privatnog, ali i pojedinih segmenata javnog sektora (jedinice lokalne samouprave, opštinska komunalna preduzeća, ustanove kulture, socijalne zaštite), kao i udruženja koja imaju status pravnog lica odnosno koja su upisana u registar Agencije za privredne registre.

Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2019. godinu, kako se čulo na prezentaciji u zgradi Skupštine opštine, za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja obezbeđene su ukupno četiri milijarde dinara, dok je za upošljavanje osoba sa invaliditetom opredeljeno 550.000.000 dinara. Iz direktnog granta NSZ obezbeđen je iznos od 206,5 miliona dinara, a 900.000.000 dinara je zajedničko ulaganje države i opština.

– Na nivou Filijale NSZ Prijepolje, koja pokriva opštinu Nova Varoš, Priboj, Prijepolje i Sjenicu, lane je za mere i programe utrošeno preko 140 miliona dinara, zahvaljujući čemu je zaposleno 820 lica evidentiranih na tržištu rada. Kroz izuzetno uspešnu saradnju sa novovaroškom lokalnom upravom, na teritoriji ove opštine do posla je došlo ukupno 175 osoba, u čije radno angažovanje su NSZ i Opština zajednički uložili oko 26 miliona dinara – kazala je Ana Pejović, direktorka prijepoljske Filijale NSZ, očekujući uspešnu saradnju sa novovaroškom lokalnom samoupravom i tokom realizacije mera i programa zapošljavanja tokom 2019. godine.

Predsednik opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević najavio je da će iz lokalne kase za potrebe zapošljavanja biti utrošeno oko 8,5 miliona dinara, a da će u fokusu biti mere javnih radova, teže zapošljivih kategorija, kao i program za pripravnike, obuku i stručnu praksu.

„Lokalna samouprava je svesna složenosti problema nedostatka posla, te zato već duži vremenski period iz opštinskog budžeta izdvaja značajna sredstva za podsticaj zapošljavanja. Za mere lokalne politike u ovoj oblasti od 2014. Opština Ii država su preko NSZ utrošile preko 75 miliona dinara. Zahvaljujući realizaciji brojnih programa u ovom periodu, do posla je došlo 480 naših sugrađana“, rekao je na skupu predsednik Vasiljević.

Inače, na teritoriji četiri susedne opštine, ukupno je nezaposleno oko 16.000 lica. Bez posla je najviše Sjeničaka – gotovo 5.000. U Novoj Varoši na radnu knjižicu čeka njih 1.864, među kojima je 81 sa fakultetskom diplomom.

Objavljeno: 08. 03. 2019.

Izvor: www.danas.rs

Autor: R. Popović