Posao u Zemunu

U Skupštinskoj sali GO Zemun u utorak, 5. marta u 10 sati, biće priređena prezentacija javnih poziva za poslodavce i nezaposlena lica zainteresovana za aktivne politike zapošljavanja.

U Skupštinskoj sali GO Zemun u utorak, 5. marta u 10 sati, biće priređena prezentacija javnih poziva za poslodavce i nezaposlena lica zainteresovana za aktivne politike zapošljavanja. Prisutni će biti upoznati sa javnim konkursima za refundaciju troškova osobama sa invaliditetom, sa programima za pripravnike, programima stručne prakse, konkursima za javne radove, samozapošljavanje, subvencije, finansiranjima i programima obuke.

Objavljeno: 04. 03. 2019.

Izvor: ALO! – Beograd

O tome na:

-Zemun: Prezentacija Javnih poziva poslodavcima i nezaposlenima – www.zemuninfo.rs