Samo njih 18 ima diplomu fakulteta

ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA U SREDNJEM BANATU

FOTO: GO MLADENOVAC / PROMO

 

ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA U SREDNJEM BANATU

Od momenta donošenja Zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom (OSI), zabeležen je porast broja zaposlenih, što je rezultat primene odredbe Zakona i sprovođenje mera podrške Nacionalne službe za  zapošljavanje. Na ovo, bar, upućuju podaci sa evidencije Filijale Zrenjanin: na području  Srednjobanatskog okruga, na kraju ovog novembra, nalazi se 636 lica sa statusom OSI (od toga 236 su žene). Po stručnoj spremi najveći broj nezaposlenih invalida čine nekvalifikovani radnici – 209, a sa trogodišnjom srednjom školom 202. Da napomenemm da ima i 126 onih koji su završili srednju četvorogodšnju školu, a bez posla su, kao i 33 sa završenom višom školom. Samo 18 osoba sa invaliditetom je sa fakultetskom diplomom, a ima i 40 polukvalifikovanih i dva visokokalifikovana nezaaposlena invalida.

Međutim, kako navode u Filijali za zapošljavanje, dva ključna nedostatka i dalje postoje: nepovoljna je kalifikaciona struktura osoba sa invaliditetom, a takođe u ukupnom broju zaposlenih malo je žena invalida,

Poslodavci u čijim je firmama zaposleno  više od 20 radnika (a do 49 ukupno) moraju da imaju jednu zaposlenu osobu sa invaliditetom. Oni koji imaju 50 i više radnika, obavezni su da zaposle dve, a na svakih sledećih 50 zaposlenh jednu osobu sa invaliditetom.

M. B.

Objavljeo: 13. 12. 2018.

Izvor: ZRENJANIN -Društvo

Autor: M. B.