Personalni asistenti za osobe sa invaliditetom u Šapcu

Prvi put u Šapcu, potpisani su ugovori sa personalnim asistentima čije će usluge koristiti pet osoba sa invaliditetom iz tog grada.

FOTO: PROFIMEDIA

 

Udruženja paraplegičara mačvanskog okruga ima pedesetak članova, od kojih je većina sa stoprocentnim telesnim oštećenjem. Prvi put u Šapcu, potpisani su ugovori sa personalnim asistentima čije će usluge koristiti pet osoba sa invaliditetom iz tog grada.

Posle saobraćajne nesreće, pre dvanest godina, Slavoljub Avdić iz Šapca ostao je nepoketan. Uspešno igra stoni tenis, a uz pomoć personalnog asistenta, završava i svakodnevne obaveze.

„Odlasci na treninge, pošto vodim Stonoteniski invalidski klub ‘Mačva’, odlasci u banku, kod knjigovođe, odlasci na različite sastanke, tako da je to sa njim sada veoma olakšano“, kaže Slavoljub Avdić iz Šapca, a personalni asistent Mile Rausavljević dodaje:

„Mnogo znači, zato što sam bolje upućen, i lakše ću čoveku da pomognem. Sve što mu bude tebalo.“

Personalna asistencija, put je do samostalnog života osoba sa invaliditetom. Nezaposlenost je, kažu, i dalje njihov najveći problem.

„Osobe sa težim oblikom invalidnosti teže pronalaze zaposlenje, iz prostog razloga što je to radno mesto tebalo prilagoditi, te se onda poslodavci u većini slučajeva odlučuju na plaćanje kazni, nego da ulaze u samu tu priču. Ne mogu da kažem da je zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom loš, naprativ“, navodi Slaviša Savić, sekretar Uduženja paraplegičara mačvanskog okruga.

Iakao većina javnih ustanova i stambenih zgrada u Šapcu ima prilazne rampe, u svakodnim aktivnostima, prepreka je još mnogo.

„Ne zaboravite da mnoge osobe sa senzornim oštećenjima, ne mogu funkcionisati, baš iz tog razloga, što nemaju jasne pokazatelje gde se i na kom spratu nalazi koja institucija i kancelarija. Nemaju to označeno na brajevom pismu, nemamo gestovne prevodioce u odeđenim institucijama“, dodaje Slaviša Savić.

Osobama sa invaliditetom kretanje u gradu otežavaju ivičnjaci i nepropisno parkirana vozila. Uz pomoć pesonalnih asistenta čije angažovanje je podržao i grad, brojne barijere se, kažu, lakše savladaju.

Objavljeno: 03. 12. 2018.

Izvor: www.rts.rs