Velika pomoć roditeljima – lični pratioci pomažu deci sa smetnjama u razvoju

U školu ili u vrtić ove godine, uz podršku ličnih pratilaca, krenulo je 355 dece. Još toliko njih čeka svog pratioca.

Foto: Beoinfo

 

 

U školu ili u vrtić ove godine, uz podršku ličnih pratilaca, krenulo je 355 dece. Još toliko njih čeka svog pratioca. Lični pratilac je usluga koju Grad Beograd finansira već četiri godine, a njihov zadatak je da deci sa smetnjama u razvoju budu pomoć i podrška da se uključe u obrazovni sistem. Po ugledu na Beograd, i drugi gradovi u Srbiji, prema finansijskim mogućnostima i potrebama, počeli su da pružaju tu uslugu.

Pred kamerom se postideo, ali Teodor je bistar dečak koji školske zadatke sam završava, samostalno se kreće i druži sa drugarima. Međutim, zbog specifičnosti bolesti, njemu je stalno potreban nadzor odrasle osobe.

„Za njega je sve opasno, opasno je kada je gužva da ga neko ne gurne, da ga ne zgazi. Opasno je čak i kad se počeše“, kaže Snežana Janošević, Teodorova mama.

Zbog toga, još od predškolskog ima svog ličnog pratioca. Sada je to Marija, sa kojom, kaže, ima drugarski odnos.

Marija Končat, Teodorov pratilac, ukazuje da je svako dete specifično i da joj nije teško da radi sa Teodorom jer su se lepo povezali.

Sa Marijom je išao i na rekreativnu nastavu, i tada se prvi put odvojio od roditelja. Ranije su tu uslugu Teodorovi roditelji plaćali, a sada je ona besplatna.

„Taj novac koji smo usmeravali na plaćanje asistenta sada usmeravamo, možemo više preparata da kupimo, prosto drugačije rukovodimo tim budžetom jer puno preparata kupujemo sami. Od države dobijamo samo dva preparata, a kupujemo 35. Sve to košta oko hiljadu evra mesečno“, kaže Snežana Janošević.

Grad je obezbedio 198 miliona dinara za angažovanje više pratilaca u narednoj godini.

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević kaže da će do kraja godine uključiti novih 40 ličnih pratilaca i nastaviti sa tim i tokom 2019. godine.

„Ova usluga se pruža u kontinuitetu i to je veoma važno da je sistem prepozna i da samim tim onda ona može da bude konkretna podrška i ka samoj porodici i ka deci sa smetnjama u razvoju“, kaže Stanisavljevićeva.

Prednost imaju deca samohranih roditelja i ona iz porodica sa više dece kojima je potreban pratilac. Ono na šta se roditelji žale, jeste dug put do ličnog pratioca.

Objavljeno: 23. 09. 2018.

Izvor: www.rts.rs

– Velika pomoć roditeljima – lični pratioci pomažu deci sa smetnjama u razvoju – www.rts.rs