Javni radovi za 106 teže zapošljivih lica u Bačkoj

U Zapadnobačkom okrugu u toku su 33 javna rada na kojima je angažovano 106 nezaposlenih lica. Od toga 21 javni rad je namenjen radnom angažovanju osoba sa invaliditetom i na njima su uključene 66 osobe sa invaliditetom.

 

 

Sombor – Program javnih radova namenjen je angažovanju prvenstveno teže zapošljivih lica, ali i osoba sa invaliditetom, radi unapređenja radnih sposobnosti i ostvarenja njihovog društvenog interesa. U Zapadnobačkom okrugu u toku su 33 javna rada na kojima je angažovano 106 nezaposlenih lica. Od toga 21 javni rad je namenjen radnom angažovanju osoba sa invaliditetom i na njima su uključene 66 osobe sa invaliditetom.

Putem javnih radova osobe sa invaliditetom rade na uređenju zelenih površina, kao administrativni radnici ili kod udruženja građana na različitim poslovima.

Tokom proleća i leta najaktuelniji su javni radovi. U Kljajićevu kod Sombora u toku je uređenje jednog od najvećih neaktivnih groblja podunavskih Švaba, koje nije decenijama održavano, a plan je da se uredi kao spomen park.

Uposleni na javnim radovima u opštini Sombor angažovani su ove sezone prvenstveno na uređenju višedecenijski zapuštenih groblja podunavskih švaba. Jedno od najvećih, čija je površina skoro četiri hektara, nalazi se u Kljajićevu kod Sombora. Vrednost uređenja ovog zapuštenog groblja je 1,2 miliona dinara, a prema rečima nadležnih, plan je da se uredi kao spomen park.

Slobodan Stevančev, tehnički direktor JKP „Prostor“ Sombor kaže: „Pošto je ovo groblje neaktivno, ovde više nikada neće biti sahranjivanja. Cilj je da u Kljajićevu napravimo nešto poput spomen groblja, a sve što se radi je u dogovoru sa Udruženjem Podunavskih Švaba. Postoji dogovor, jer su oni morali dati saglasnost, zbog toga što su tu njihovi preci sahranjeni. Spomenike treba izmestiti na godnji deo, gde je predviđen plato na kojem će biti tabla sa pratećim inforamcijama ko je tu živeo i ko je tu sahranjen. U planu je da se urede staze, postave klupe i ugradi javna rasveta, odnosno cilj je da ovo sve bude uređeno kao spomen park. „

„Udruženje Podunavskih Švaba „Gerhard“ izuzetno je zainteresovano za ovaj projekat koji smo počeli i zato ga potenciramo kao vid prekogranične saradnje IPA – projekti. Nadamo se da ćemo dobiti određena sredstva kako bi ceo projekat dobio svoj smisao i priveo se kraju“, istakao je Goran Nonković, direktor JKP „Prostor“ Sombor.

Devet lica, koja pripadaju teže zapošljivim kategorijama, korisnici socijalne pomoći ili nisko kvalifikovani radnici tokom četiri meseca urediće i Mesna groblja u Kolutu, Stanišiću i Gakovu.

Gordana Predojević, savetnik za zapošljavanje i PR Nacionalne službe zapošljavanja Filijala Sombor je napomenula: „Imali smo problema sa angažovanjem lica, odabirom i selekcijom kada su u pitanju javni radovi. Razlozi su različiti, jer kao što ste videli ovo je ovde prilično težak posao koji se obavlja, tako da je to bio jedan od razloga, ali nije zanemarljiva i motivisanost da se uključe u ovakvo nešto. Međutim, imamo i radova koji su lakši, a oni su namenjeni osobama sa invaliditetom, tako da nisus vi javni radovi oni koji uključuju fizički napor. „

Radnici kažu da im nije lako na decenijama zakorovljenim i zapuštenim grobljima uklanjati šiblje i visoko žbunasto rastinje.

 „Ovo je druga godina kako učestvujem na javnim radovima ovakvog tipa i tražio sam da me pozovu. Posao nije ni malo lak, jer su groblja prilično zapuštena. Međutim raditi se mora, jer imam porodicu“, kaže Ganić Velimir, angažovano lice na javnim radovima.

Vrednost svih javnih radova u somborskoj filijali Nacionalne službe zapošljhavanja je 13,7 miliona dinara od čega je za javne radove na kojima su angažovane osobe sa invaliditetom izdvojeno 8,6 milona dinara, a finasiraju se udruženim sredstvima Republike Srbije i grada Sombora.

Izvor: www.rtv.rs

Autor: Vesna Milanović Simičić