Novi portal i aplikacija za osobe s invaliditetom

Centar za unapređenje društva, uz podršku Telenor fondacije, u okviru projekta „Korak ka dostupnom Beogradu“ razvio je internet portal i Android aplikaciju dostupnibeograd.rs.

Foto: FreeImages / Kerem Yucel

 

 

Pregledna baza informacija o pristupačnosti objekata osobama sa invaliditetom.

U Srbiji, prema nezvaničnim procenama, živi oko 700.000 osoba sa invaliditetom, dok zvanični podaci ne postoje.

Najčešći problemi sa kojima sa suočavaju su nedovoljno pristupačni poslovni prostori, ulazi, toaleti, prostorije, generalno, većina okruženja u kojima svakodnevno borave. Dostupnost infrastruktura, objekata i lokacija je izuzetno važna za osobe sa invaliditetom kako bi mogli ravnopravno da učestvuju u svim sferama života i imaju mogućnost nesmetanog kretanja.

Centar za unapređenje društva, uz podršku Telenor fondacije, u okviru projekta „Korak ka dostupnom Beogradu“ razvio je internet portal i Android aplikaciju dostupnibeograd.rs. U pitanju je lako pregledna baza informacija o pristupačnosti objekata osobama sa invaliditetom, čime će njihovo kretanje i svakodnevno snalaženje biti olakšano.

Trenutno, uneto je više od 250 lokacija i uz svaku od njih, osnovni podaci o objektu, opis, ocena pristupačnosti, kao i saveti za svaki objekat i javnu površinu u sistemu. Dostupnibeograd.rs daje mogućnost kreiranja putanje od lokacije na kojoj se korisnik nalazi do željenog objekta.

Aplikacija i sajt omogućavaju i korisnicima da uzmu aktivno učešće u kreiranju dostupnijeg grada. Nakon registracije, korisnici mogu da daju ocenu lokacije ili objekta, ostave komentar, ili čak i sami unesu objekat i osnovne informacije o pristupačnosti. U tom slučaju, administratori vrše provere i u zavisnosti od tačnosti informacija, unose lokaciju u sistem.

Pružajući podršku za razvoj digitalnih rešenja poput dostupnibeograd.rs, Telenor fondacija pomaže u prevazilaženju društvenih izazova i dodatno podiže svest o potrebi daljeg razvoja infrastrukturnih rešenja u gradu, kako bi se smanjila nejednakost i omogućila inkluzija osoba sa invaliditetom.

Rešenje dostupnibeograd.rs biće predstavljeno na ovogodišnjem Sajmu turizma, na Beogradskom sajmu.

Objavljeno: 21. 02. 2018.

Izvor: www.danas.rs

Autor:  Danas Online