Дигитални логопедски сетови за две школе у Србији

У оквиру стално отвореног конкурса за унапређење положаја особа са инвалидитетом,…

 

 

У оквиру стално отвореног конкурса за унапређење положаја особа са инвалидитетом, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања подржало је пројекте Центра за квалитетно образовање којим су ојачани капацитети ОШ „Драган Ковачевић“ из Београда и Школе са домом за ученике оштећеног слуха из Крагујевца за примену иновативних приступа у рехабилитацији слушних и говорно–језичких поремећаја.

Ове школе, наиме, почеле су да користе дигитални логопедски сет у раду с ученицима, којима се олакшава и поједностављује процес учења.

Примена дигиталног логопедског сета у раду са ученицима ових школа, али и њиховим вршњацима с територије града Београда, као и вршњацима са територије града Крагујевца и ван њега којима ове школе пружају додатну подршку, омогућава да се процес хабилитације и рехабилитације у многим аспектима убрзава и побољшава, кажу у школама.

Овај логопедски сет омогућава ублажавање и отклањање комуникацијских и гласовно-језично-говорних тешкоћа код ученика са различитим степеном оштећења слуха, неразвијеном вербалном комуникацијом и патолошким обрасцима говорне комуникације.

Дигитални логопедски сет подразумева нову методу у обради звука. Његова примена не искључује употребу класичних метода у рехабилитацији, већ напротив, могуће га је користити уз било коју методу или начин рехабилитације. Поред примене у дијагностици и терапији, примена дигиталног сета омогућава и нови квалитет који подразумева групни рад, ритмичке и музичке вежбе.

Увођењем додатних звучних стимулуса у рехабилитацију као што су музика, слушање прича и слично, рехабилитација ученицима постаје интересантнија, а рехабилитатору омогућава већу креативност.

Увођење информационих технологија у многим аспектима убрзава и побољшава процес хабилитације и рехабилитације. Ублажавање и отклањање комуникацијских и гласовно-језично-говорних тешкоћа и поремећаја код ученика са сметњама у развоју доприноси њиховој бољој социјализацији, лакшој интеграцији у заједницу, као и остваривању права на једнаке шансе, кажу логопеди ових школа, надајући се да ће сличне логопедске сетове добити и друге школе у којима су ученици на хабилитацији и рехабилитацији.

Е. Д.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: E. D.