Štrand: „Festival sporta za sve Vojvodine“ održaće se u subotu

Drugi po redu „Festival sporta za sve Vojvodine“, koji će se održati u subotu, 27. maja, sa početkom u 10 časova, nudi bogat sportsko-rekreativni program.

 

Festival se održava za sve kategorije stanovništva, od predškolskog uzrasta do osoba treće životne dobi, kao i za osobe sa posebnim potrebama i osobe sa invaliditetom.

Novi Sad – Drugi po redu „Festival sporta za sve Vojvodine“, koji će se održati u subotu, 27. maja, sa početkom u 10 časova, nudi bogat sportsko-rekreativni program. Na festivalu će se, u okviru merenja zdravstvenih parametara, vršiti i merenje telesne kompozicije, koje će obavljati stručnjaci Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta.

Cilj Festivala je da propagira i afirmiše programske aktivnosti sporta za sve na teritoriji Vojvodine, kao i da doprinese masovnijem uključivanju građana u sportsko-rekreativne aktivnosti radi očuvanja i poboljšanja zdravlja.

„Festival Sporta za sve Vojvodine“ predstavlja manifestaciju od interesa za razvoj sporta u Vojvodini i realizuje se u skladu sa donetim Programom razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018.

Izvor: www.mojnovisad.com

Izvor: Radio televizija Vojvodine (RTV) / Fotografija: ilustracija/mojnovisad.com