Rampe koje znače život

Sve više ustanova postaje dostupno osobama sa invaliditetom.

Rampe pomažu građanima sa invaliditetom, foto Ž.Knežević

 

Sve više ustanova postaje dostupno osobama sa invaliditetom. Pristup u 36 objekata. Pokretne platforme u PIO.

Ministarstvo rada je u protekle tri godine, kroz konkurse za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, finansijski podržalo 16 projekata uklanjanja arhitektonskih barijera, što je tim građanima omogućilo pristup u 36 objekata. Osim toga, ministarstvo je do sada finansiralo i uklanjanje arhitektonskih barijera ispred 24 zgrade policijskih uprava širom Srbije i na još desetak stanova.

– Srbija će biti uspešna onoliko koliko je dostupna svakoj osobi, a osobe sa invaliditetom nikada ne smeju da se osete kao da su teret društva. Oni moraju da dobiju ličnu kartu i vozačku dozvolu, a to će biti moguće samo ako im se sve javne ustanove učine dostupnim – kaže Aleksandar Vulin, ministar za rad. – Svako ima pravo da koristi javne ustanove i da zadovolji svoje potrebe i građanska prava. Osobe sa invaliditetom su važan deo našeg društva i mora im se omogućiti da koriste sve ono što ovo društvo nudi i svakom drugom.

Prema njegovim rečima, da bi učestvovale na tržištu rada osobe sa invaliditetom moraju da budu obrazovane na odgovarajući način. Zato je Ministarstvo rada zajedno sa Ministarstvom prosvete već počelo da radi na proceni programa specijalnih škola i da radi na mogućnosti kako da poboljša zapošljavanje osoba sa invaliditetom, odnosno, kako da obezbedi odgovarajuće obrazovne profile.

Uz pomoć Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje postavljene su pokretne platforme u njihovim filijalama u Valjevu, Leskovcu, Kraljevu, a uskoro će biti atestirane i u Somboru i Zaječaru. Odobrena su sredstva za Novi Sad, Sremsku Mitrovicu, Kikindu, Pirot i Ćupriju.

Dostupni

Među objektima na kojima su uklonjene arhitektonske barijere su zgrada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju „Kosmos“ u Beogradu, Zadužbina Ilije M. Kolarca, kragujevačko pozorište za decu, Narodni muzej u istom gradu, Zavod za javno zdravlje Subotica, biblioteka u Ćupriji…

Objavljeno: 22. 02. 2017.

Izvor: www.novosti.rs

Autor: J. Ž. S.