Архитектонске баријере постепено ће се отклањати

На седници Савета за особе с посебним потребама, одржаној у Скупштини града, удружења која окупљају особе са неком врстом инвалидитета, добила су одговоре на питања о проблемима и баријерама с којима се сусрећу, а која су надлежнима предочили на претходном састанку.

Фото: архива Дневника

 

На седници Савета за особе с посебним потребама, одржаној у Скупштини града, удружења која окупљају особе са неком врстом инвалидитета, добила су одговоре на питања о проблемима и баријерама с којима се сусрећу, а која су надлежнима предочили на претходном састанку.

– Финансије су проблем сваког удружења, па и нашег – каже председник Удружења особа с ампутацијама Драгомир Черњански. – Желимо да новац, који ћемо добити тек у марту, можемо да трошимо и правдамо у наредних годину дана, то јест до следећег марта, а не до децембра. Практично, од децембра до марта морамо сами да се сналазимо и то покривамо. Такође, већ годинама се залажемо за то да се особама с инвалидитетом издају посебне картице или личне карте за паркирање, на којима би био регистрациони број особе, а не возила. Овако, налепницу на колима може свако да злоупотреби, пошто може да их вози било ко.

Черњански наводи и проблем архитектонских баријера, иако је по његовој тврдњи Нови Сад, ипак, најбоље уређен у односу на друге градове. Како је навела председница Савета Соња Радаковић, такав случај је најчешћи у улицама које су давно рађене, а новије улице и раскрснице су направљене по свим стандардима приступачности, као и то да ће Град, у складу са својим могућностима, прилагођавати и остале улице.

– Када је реч о исплаћивању, на седници Координационог одбора прошле године је договорено да ће конкурси бити објављени одмах након новогодишњих и божићних празника, тако да очекујем да ће се до краја ове недеље наћи на званичном сајту Града Новог Сада – објаснила је Соња Радаковић. – Нејасноћа је и то ко има право на услуге персоналног асистента. Особе које имају инвалидитет првог и другог степена, имају способност за самостално доношење одлука, радно су ангажоване или су активно укључене у рад неких удружења или спортских друштава, имају право на персоналну асистенцију.

За ову годину је у плану то да, као што је наведено, исплате удружењима буду на време, као и то да се отклони што већи број архитектонских баријера. Још увек се не зна колико ће новца из буyета да буде издвојено за те намене, али Соња Радаковић уверава да ће Град и ове године да настави да води одговорну социјалну политику као и до сада.

Л. Радловачки

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: L. Radlovački