„I ja želim da učestvujem“

„Veritas“ u akciji boljeg razumevanja dece sa invaliditetom i vršnjaka

 

„Veritas“ u akciji boljeg razumevanja dece sa invaliditetom i vršnjaka.

Požarevac – Povodom aktivnosti organizacije „Veritas“ na što boljem razumevanju dece sa invaliditetom i njihovih vršnjaka, u prostorijama Osnovne škole „Kralj Aleksandar I“ održan je okrugli sto pod nazivom „I ja želim da učestvujem“. Ovaj projekat realizuje Udruženje „Veritas“ u partnerstvu sa ovom obrazovnom ustanovom, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

-Na ovom okruglom stolu predstavljeni su rezultati projekta pod nazivom „I ja želim da učestvujem“. Osim toga, zajedno sa zaposlenima u školi razmenjena su iskustva i njihova razmišljanja na temu kako da deca i mladi sa smetnjama u razvoju mogu najkvalitetnije da učestvuju u programima koji su sa školskom tematikom, bilo da su neke slobodne aktivnosti oko fizičkog vaspitanja ili u nekim drugim aktivnostima, izjavila je Jasmina Turudić, predsednica udruženja „Veritas“.

Kako Turudić kaže, udruženje „Veritas“ je prošle godine realizovalo projekat sa učenicima Požarevačke gimnazije. Nakon dobrih rezultata, želeli su da nastave dalje sa radom, ali ovog puta sa mlađom školskom populacijom, odnosno sa učenicima sedmog i osmog razreda OŠ „Kralj Aleksandar I“.

-Škola ima veoma dobar prostor koji je pristupačan našoj deci, tako da su sportska druženja uvek zanimljiva jer su oni slobodniji u prostoru i kretanju. Insistiramo na kontaktu „jedan na jedan“, što znači da učenik zaista doživi dete sa smetnjama u razvoju na način kakav on i jeste, da može da ga razume i shvati kako on to oseća i iskazuje. Želja i namera je da podignemo nivo razumevanja dece bez invaliditeta za njihove vršnjake koji ih imaju, istakla je Turudić.

Kako smo već izveštavali, udruženje „Veritas“ u partnerstvu sa OŠ „Kralj Aleksandar I“ realizuje projekat pod nazivom „I ja želim da učestvujem“ sa ciljem uključivanja osoba sa invaliditetom (OSI) u život lokalne zajednice putem realizacije sportsko-rekreativnih aktivnosti. Projekat se bavi i razvija program koji je namenjen na prvom mestu OSI i učenicima škole. Kreiranje programa rada usklađuje se sa individualnim sposobnostima, mogućnostima i željama korisnika projekta, ali i sa godišnjim planom i programom sportskih dešavanja.

Sprovođenjem kontinuiranih inkluzivnih programa koji su primereni OSI u grupi sa neinvalidnim osobama stvaraju se uslovi za pozitivno iskustvo i podizanje kapaciteta kod obe grupe. Sport i rekreacija, pored uticaja na telesni razvoj, unapređuje zajedništvo, hrabri, oduševljava i pomaže u osećanju samouverenosti u lične sposobnosti.

Zakon o sprečavanju diskriminacije

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom u članu 37. govori u prilog tome da je, između ostalog, potrebno obezbediti ravnopravno učešće OSI  u sportskom životu u lokalnoj zajednici. Usled barijera koje postoje od onih koje su fizičke, materijalne pa i komunikacijske prirode vrlo često dolazi sa jedne strane do izolovanosti, usamljenosti i veoma niske participacije OSI u društvenom životu, i sa druge strane do stvaranja predrasuda. U lokalnom istraživanju koje je Udruženje sprovelo sa školskom populacijom 75% ispitanika nije imalo neposredni kontakt sa OSI, ali ohrabruje činjenica da je isti procenat ove populaije spreman da učestvuje u aktivnostima koje se organizuju sa OSI.

Objavljeno: 25. 11. 2016.

Izvor: DANAS – Braničevo

Autor: Z. V.