За лакше запошљавање особа с инвалидитетом

На евиденцији Националне службе за запошљавање – филијала Нови Сад до краја јануара била је 1.761 особа с инвалидитетом (ОСИ).

 

На евиденцији Националне службе за запошљавање – филијала Нови Сад до краја јануара била је 1.761 особа с инвалидитетом (ОСИ). Да би се смањио број незапослених инвалида, НСЗ је расписао 11 јавних позива у којима приоритет имају управо теже запошљиве особе, за шта је одвојено 2,8 милијарде динара из буџета Републике Србије и 550 милиона динара из буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа с инвалидитетом.

Конкурси су отворени док се не утроши новац предвиђен за то, односно до заказаног датума који се може видети на сајту www.nsz.gov.rs. За сва питања и неопходну помоћ, треба се обратити Националној служби за запошљавање на број 021/488-55-99 и Центру за професионалну рехабилитацију особа с инвалидитетом на број 021/6360-125.

– Само за особе с инвалидитетом намењени су конкурси за субвенционисање зарада за запошљавање особа које немају радна искуства, као и конкурс за рефундацију трошкова подршке таквим људима које се запошљавају под посебним условима – речено је на недавној трибини на којој су детаљно представљени сви јавни позиви.

Када је реч о томе где се најчешће запошљавају особе с инвалидитетом, председница Центра „Живети здравије” Милица Ружић Новковић истиче да многи не раде у својој струци. Она каже да је већина њих радно ангажована при удружењима грађана и у борби за људска права.У НСЗ-у тврде да се инвалиди најчешће запошљавају у оквиру стручне спреме коју су завршили, као и да им се признају сва права из области рада, а нарочито по питању образовног и стеченог знања.

Када је реч о запошљавању у удружењима грађана, тврде да то није чест случај када се у обзир узме целокупна запосленост особа с инвалидитетом.
– Више се запошљавају на отвореном тржишту рада, при чему ми имамо улогу посредника у запошљавању, а послодавац је тај који бира кога ће запослити – кажу у НСЗ-у.

Током прошле године, по подацима НСЗ-а, на територији Јужнобачког округа запослила се 451 особа с инвалидитетом, а највише оних који имају трећи степен стручне спреме, потом први и четврти. Међу незапосленима, највише је оних који немају занимање, а што се тиче оних који га имају, предњаче бравари, металостругари, фризери, возачи, ауто-механичари и економски техничари.

Л. Радловачки

Objavljeno: 15. marta 2016. godine

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: L. Radlovački