BIDF konferencija

Regionalna konferencija BIDF mreže održana je 29. i 30. septembra u hotelu Kardial, Teslić.

 

Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti

Balkans Independet Disability Framework (BIDF)

Saopštenje za medije

Teslić, hotel Kardial, 29. i 30. septembar 2015. godine

 

Poštovani/e,

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka i Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti (Balkans Independent Disability Framework-BIDF), organizovali su dvodnevnu regionalnu konferenciju u okviru projekta “Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom“ , koji finansira Evropska unija.

Na konferenciji su učestvovale organizacije osoba sa invaliditetom, članice BIDF mreže, iz tri države regiona: Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Prvog dana konferencije predstavljen je izvještaj ,,Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sa UN konvencijom o pravima odoba sa invaliditetom“.

Ovaj dokument su predstavili koordinatori radnih grupa iz 3 navedene države i to po oblastima: pristupačnost, obrazovanje, zdravstvena zaštita, rad i zapošljavanje i oblasti odgovarajućeg životnog standarda i socijalne zaštite. Izvještaj je izrađen na osnovu detaljne analize stanja usklađenosti zakonodavnih okvira sa UN konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom u sve tri države, te analize implementacije tih zakonodavnih okvira. U dokument su uvrštene smjernice i preporuke za usklađivanje zakonskih okvira sa pomenutom UN konvencijom proizašle iz obavljenih analiza.

Opšti zaključak svih učesnika konferencije je da su urađene analize jako dobre i da su uvrštene značajne i kvalitetne smjernice i preporuke za dalju harmonizaciju zakonodavstva sa UN konvencijom, što čini ovaj dokument potpunim i kvalitetnim. Zaključeno je da su zakonodavni okviri u solidnoj mjeri usklađeni sa konvencijom u sve tri države, ali da je njihova implementacija na izrazito niskom nivou, te da se u budućnosti treba baviti ovim segmentom.

Jedan od zaključaka je i da BIDF mreža ima vodeću ulogu u oblasti invalidskog pokreta na prostoru Balkana, te da treba jačati kapacitete, kako same mreže tako i njenih članica, kako bi se unaprijedio položaj osoba sa invaliditetom u regionu i obezbjedilo poštovanje njihovih prava.

Drugog dana konferencije prezentovane su realizovane aktivnosti BIDF mreže u proteklom periodu. Održane su radionice i treninzi za jačanje kapaciteta članica mreže u tri projektne zemlje. Predstavljen je plan rada BIDF mreže za naredni period koji uključuje aktivnosti na daljem razvoju kapaciteta mreža, ali i izradu strategija za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom na nacionalnom nivou.

Za više informacija kontaktirati:

Dražen Barišić

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj

ACED

Prvog Krajiškog korpusa 102

78000 Banja Luka

d.barisic@aced.org.ba

tel/fax: + 387 51 961 370