За квалитетнији живот оболелих

Савез за церебралну и дечију парализу Србије (ЦДП) окупља особе с инвалидитетом, пре свега особе с последицама церебралне и дечије парализе и делује кроз мрежу од 55 организација чланица савеза на територији Србије.

Савез за церебралну и дечију парализу Србије (ЦДП) окупља особе с инвалидитетом, пре свега особе с последицама церебралне и дечије парализе и делује кроз мрежу од 55 организација чланица савеза на територији Србије. Један од основних задатака Савеза за ЦДП Србије јесте унапређење квалитета живота особа с церебралном и дечијом парализом и повећање њиховог укључења у друштво, истичу у овом савезу.

Од формирања Сектора за заштиту особа с инвалидитетом који је при Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Савез је имао значајну подршку у остваривању циљева, кажу у овом савезу и истучу да су финансијском подршком Сектора за заштиту особа с инвалидитетом организације – чланице Савеза – развиле низ активности које су допринеле да се побољша квалитет живота особа с инвалидитетом.

Међу тим активностима су дневни боравци за особе с церебралном и дечијом парализом, клубови за особе с церебралном и дечијом парализом, викенд – предах за особе с инвалидитетом, као и формирање базе података особа с инвалидитетом.Треба истаћи и да је средствима Сектора за заштиту ОСИ омогућено афирмисање стваралачких способности особа с церебралном и дечијом парализом кроз делатност креативних и радно окупационих радионица на територији целе Србије.

Izvor: www.dnevnik.rs