Zaposleni u Narodnoj banci Srbije učestvovali u uređivanju imanja za osobe sa hendikepom

Zaposleni u Narodnoj banci Srbije učestvovali su u subotu, 16. maja, u volonterskoj akciji na imanju životne i radne zajednice osoba sa hendikepom „Oaza“ u Golubincima.

20. 05. 2015. Zaposleni u Narodnoj banci Srbije učestvovali su u subotu, 16. maja, u volonterskoj akciji na imanju životne i radne zajednice osoba sa hendikepom „Oaza“ u Golubincima.

Toga dana volonteri iz Narodne banke Srbije, zajedno sa članovima Udruženja „Živimo zajedno“ za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad, radili su na uređenju dvorišta i imanja zajednice „Oaza“, u kojoj se članovi Udruženja osposobljavaju za samostalni život.

Pored radova na imanju, zaposleni u Narodnoj banci Srbije su tokom susreta i druženja s korisnicima „Oaze“ imali priliku da se bliže upoznaju s načinom života i rada u ovoj inkluzivnoj zajednici i daju svoj doprinos njihovom osamostaljivanju.

Posle radnih aktivnosti organizovana je i aukcijska prodaja dekorativnog crepa koji su napravili članovi Udruženja.

Narodna banka Srbije je danas, 23. maja, u edukativnom kampu Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Čeneju organizovala još jednu volontersku akciju radi inkluzije osoba sa hendikepom i rešavanja konkretnih problema s kojima se te osobe suočavaju u lokalnim zajednicama.

Izvor: www.nbs.rs