Javna rasprava o Predlogu Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom